Витримати конкуренцію в умовах сучасного ринку підприємство може тільки, якщо завоює довіру споживачів, переконавши їх у якості і безпечності своєї продукції чи послуг. Як один з дієвих інструментів для цього у світі широко застосовується оцінка відповідності.

Згідно з чинним законодавством України підтвердження відповідності продукції встановленим вимогам є обов’язковим тільки, якщо це передбачено технічними регламентами, під дію яких підпадає дана продукція. В інших випадках процедура оцінки відповідності застосовується виключно на добровільних засадах за ініціативою виробника (постачальника) і може бути проведена у будь-якій формі, включаючи випробування, декларування відповідності, інспектування або сертифікацію.

Орган з оцінки відповідності/сертифікації ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» акредитований НААУ на проведення робіт:
• із сертифікації продукції та послуг;
• з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів.