Випробувальний центр ДП «ЗАПОРІЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» акредитований Національним агентством з акредитації України (НААУ) відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 на компетентність у сфері проведення випробувань мийних засобів та косметично-парфумерних виробів.

Кваліфіковані фахівці нашого випробувального центру за допомогою сучасних методів та обладнання виконують широкий спектр випробувань зазначеної продукції, зокрема:

 •  визначення фізико-хімічних показників
  в мийних засобах: активного кисню, активного хлору, вуглекислого натрію, фосфорнокислих солей, масової концентрації лугу, вмісту хлориду в перерахунку на натрій хлористий, показника концентрації водневих іонів, сухого залишку, насипної щільності, втрати маси при прожаренні, густини, піноутворювальної здатності, колоїдної та термостабільності, поверхнево-активних речовин та здатності до біологічного розкладання аніонних ПАР;
  в милах: вільного вуглекислого натрію, загального вмісту лугу, жирових речовин, жирних кислот, неомилених речовин та неомиленого жиру;
  в косметичних засобах: вуглекислого кальцію та вуглекислого магнію, гліцерину, суми важких металів, загального вмісту лугу, часу висихання;
  в парфумерно-косметичних виробах: етилового спирту, вмісту хлориду в перерахунку на натрій хлористий, показника концентрації водневих іонів, сухого залишку, густини, об’єму, показника заломлення, стійкості запаху, колоїдної та термостабільності;
  в засобах водопом’якшуючих, соді технічній кальцинованій: сульфатів;
 • визначення мікробіологічних показників в піномийних засобах та косметично-парфумерних виробах.

Ми гарантуємо нашим клієнтам високу точність і достовірність результатів випробувань, а також об’єктивність і неупередженість підходу, незалежність у прийнятті рішень та конфіденційність!