Нормативно-правові акти

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»
Закон України «Про стандартизацію»
Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»
Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»
Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»
Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України «Про дитяче харчування»
Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
Закон України «Про ветеринарну медицину»
Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»
Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»
Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. №1029 «Про затвердження Порядку верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України»
Наказ Мінекономрозвитку України від 21.09.2015 № 1164 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру наукових метрологічних центрів, метрологічних центрів і повірочних лабораторій, уповноважених на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації»
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 398 Про затвердження Порядку та критеріїв надання еталонам статусу національних еталонів»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 1163-р «Про визначення державного підприємства, яке виконує функції національного органу стандартизації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94 «Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки»
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. N 95 «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності»
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення»
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. N 391 «Про внесення зміни до пункту 2 Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив»
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. N 340 «Про затвердження технічного регламенту енергетичного маркування ламп і світильників»
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення»
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2014 р. № 181 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (зміни до технічних регламентів на медичні вироби)