Відділ повірки ЗВТ теплофізичних величин

Начальник відділу – Цокур Ольга Вікторівна
Телефон: (061) 233-11-73; 289-98-70

Відділ виконує повірку (калібрування) засобів вимірювальної техніки за наступними видами вимірювань:

— вимірювання параметрів потоку, витрат, рівня, об`єму речовин;
— вимірювання тиску, вакуумні вимірювання;
— вимірювання фізико-хімічного складу і властивостей речовин;
— температурні і теплофізичні вимірювання;
— оптико-фізичні вимірювання.

Метрологічні роботи виконуються на атестованих робочих місцях підрозділу відповідно до галузі уповноваження

Повірка ЗВТ теплофізичних величин

Робоче місце для повірки датчиків відносної вологості в діапазоні від 10 до 90 % та в діапазоні температур від 10 до 50 °С. В якості робочого еталону використовується калібратор відносної волості OPTI-CAL виробництва Michelle Instruments (Велика Британія). Керування калібратором здійснюється або в ручному режимі, або за допомогою програмного забезпечення Opti-Soft зі стандартним інтерфейсом RS232. Програмне забезпечення Opti-Soft використовується для налаштування калібратора, відображення значень вимірювальних та обчислювальних параметрів, стану системи, ведення журналу даних, побудови графіків та зберігання статистичної інформації. При необхідності результати вимірювань заносяться до файлу з подальшим друкуванням протоколу повірки. Установка датчиків відносної вологості в тестову камеру здійснюється через вхідні отвори, які дозволяють повіряти датчики усіх розмірів (діаметрів). Метрологічні характеристики калібратора OPTI-CAL:
— діапазон вимірювань відносної вологості 10 – 90 %, абсолютна похибка ± 1,0 %;
— діапазон вимірювань температури 10 -50 °С, абсолютна похибка ± 0,2 °С;
— вимірювання температури точки роси, абсолютна похибка ± 0,2 °С.

Повірка ЗВТ теплофізичних величин

Робоче місце для повірки барометрів мембранних метеорологічних типів БАММ-1, М-67, М-110 з діапазоном вимірювань 30-800 мм рт. ст. До складу робочого місця входить барокамера, конструкцію якої розробили працівники відділу, вакуумний насос ВН-461М.
В якості робочого еталону використовується прецизійний цифровий барометр DPI 142, виробництва фірми «GE Druck» (Велика Британія), з метрологічними характеристиками:
— діапазон вимірювання абсолютного тиску 35-1310 мбар (26,25-982,58 мм рт. ст.);
— найбільше значення основної зведеної похибки 0,01 %.
Склад робочого місця дозволяє проводити в умовах лабораторії повірку та юстування барометрів.

Повірка ЗВТ теплофізичних величин

Робоче місце для повірки термоперетворювачів опору з уніфікованими вихідними сигналами, термометрів рідинних, манометричних та інших, створено на базі портативного температурного калібратора ТС 2000. За допомогою цифрової клавіатури можна ввести до 20 значень точок калібрування в діапазоні температур від мінус 40° до 150 °С з абсолютною похибкою ± 0,03 °С. Результати повірки термоперетворювачів опору безпосередньо виводяться на дисплей калібратора в графічному та цифровому вигляді, а також одночасно друкується протокол повірки.

Повірка ЗВТ теплофізичних величин

Робоче місце для повірки термоелектричних перетворювачів та термоперетворювачів опору на базі калібратора «Pegasus-1200» з діапазоном вимірювання від 150 °С до 1200 °С та абсолютною похибкою встановлення температури ± 0,2 °С. Абсолютна стабільність через 30 хв. при температурі 150 °С дорівнює ± 0,1 °С, при температурі 1200 °С – ± 0,2°С. За допомогою калібратора можна виконувати роботи з повірки як на базі ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» так і безпосередньо на підприємствах регіону. Програмне забезпечення дозволяє проводити повірку термоелектричних перетворювачів різних номінальних статичних характеристик перетворювання.

Повірка ЗВТ теплофізичних величин

Робоче місце для повірки коректорів та обчислювачів об’єму газу. В якості робочого еталону використовуються калібратори петлі струму WENS, виробництва WENS Precision Co., Ltd. (Корея). Основна абсолютна похибка вимірювання сили постійного струму в діапазоні від 2,0 мА до 25,0 мА складає 0,0012-0,05 мА. Найбільше значення основної абсолютної похибки відтворення сили постійного струму в діапазоні від 0 до 24 мА – 0,003 мА.

Повірка ЗВТ теплофізичних величин

Робоче місце для повірки логометрів магнітоелектричних, мостів врівноважених автоматичних, мілівольтметрів пірометричних, потенціометрів автоматичних, регуляторів температури, термоелектричних перетворювачів, термоперетворювачів опору, калібраторів температури. До складу робочого місця входить калібратор-вимірювач уніфікованих сигналів ИКСУ-200Ех, виробництва НВП «Елемер». Калібратор ИКСУ-200Ех має наступні метрологічні характеристики:
— вимірювання та відтворення напруги в діапазоні від мінус 10 до 100 мВ з основною абсолютною похибкою ± 0,005 мВ;
— вимірювання та відтворення сили постійного струму в діапазоні від 0 до 25 мА з основною абсолютною похибкою ± 0,003 мА;
— вимірювання опору в діапазоні від 0 до 320 Ом з основною абсолютною похибкою ± 0,01 Ом.
Калібратор ИКСУ-200Ех також використовується для вимірювання та відтворення сигналів термоелектричних перетворювачів та для вимірювання сигналів термоперетворювачів опору.

Повірка ЗВТ теплофізичних величин
Повірка ЗВТ теплофізичних величин

Робоче місце для повірки перетворювачів тиску з аналоговими та кодовими вихідними сигналами кл. 0,15 — 1,5. Повірка ЗВТ виконуються за допомогою портативного калібратора тиску ПКД – 10М, виготовленого групою підприємств «Метран», який має три виносних модулі тиску:
М 0,025 0-0,025 МПа γ=±0,05 % ВПИ;
М 0,16 0-0,16 МПа γ=±0,05 % ВПИ;
М 1 0-1 МПа γ=±0,05 % ВПИ.
Нормований діапазон вимірювань:
— постійний струм – 4-20 мА γ=±(0,02 % ИВ+0,0002 В);
— напруга постійного струму – 0-10 В γ=±(0,02 % ИВ+0,002 В).

Повірка ЗВТ теплофізичних величин

Робоче місце для повірки мiкроманометрiв рідинних з мікрометричним гвинтом МКВ-250 кл. 0,02 – 1 розряду та кл. 0,05 – 2 розряду з діапазоном вимірювання від 0 до 2500 Па. У якості вихідного еталону використовується переносний мікроманометр ПМКМ кл. 0,01 – 1 р., з діапазоном вимірювань від 100 Па до 4000 Па.

Повірка ЗВТ теплофізичних величин

Робоче місце для повірки манометрів деформаційних кл. 0,25-0,4 в діапазоні 0-600 кгс/см2 створено на базі вантажопоршневого манометра надлишкового тиску МП- 600 кл. 0,05 – 2 розряду. Середовище, завдяки якому тиск передається приладу, що повіряється, – касторове мастило. Роботи з повірки виконуються в ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».

Повірка ЗВТ теплофізичних величин

Робоче місце для повірки колориметрів фотоелектричних ФЕК-56М, КФО, КФК-2, КФК-3, КФК-2 МП. Діапазон вимірювань Т = 1-100 %. В якості вихідного еталону використовується комплект нейтральних світлофільтрів КНФ-1, з абсолютною похибкою Δ = ± 0,5 %.

Повірка ЗВТ теплофізичних величин

Робоче місце для повірки деформаційних манометрів 0-2,5 кгс/см2, вакуумметрів від мінус 1 до 0 кгс/см2, створене на базі робочого еталону МСХ-11 (на заміну застарілого еталону МВП 2,5), зведена похибка γ =± 0,5%, 2 розряд.

Повірка ЗВТ теплофізичних величин

Робоче місце для повірки лабораторних та промислових кондуктометрів, призначених для вимірювання електропровідності та опору рідин.
У якості робочого еталону 2-го розряду застосовується кондуктометр лабораторний КЛ-С-1, який дозволяє проводити повірку лабораторних та промислових кондуктометрів з діапазоном вимірювання питомої електричної провідності від 0,0001 до 100 См/м та похибками від 1 до 15 %.

Робоче місце для повірки перетворювачів промислових та лабораторних рН-метрiв та іономiрiв П 201, П 215, ЭВ-74, рН-121, рН-150 та інших з діапазоном вимірювань від мінус 1 до 19 одиниць рН та абсолютною похибкою ± 0,03 одиниці рН. В якості вихідного еталону використовується компаратор Р 3003, який входить до складу установки УПКП-1М.