Сертифікація – це процедура, за допомогою якої третя (незалежна від виробника/постачальника та споживача) компетентна сторона документально засвідчує, що продукція або послуга відповідають заявленим вимогам.

Процедура добровільної сертифікації дозволяє заявнику самостійно визначати нормативний документ (стандарт, технічні умови, тощо) і показники, за якими він бажає провести оцінку відповідності продукції чи послуги. Це робить сертифікацію привабливою для тих, хто прагне привернути увагу споживачів до конкретних характеристик свого продукту або підкреслити його унікальність.

Крім цього, наявність сертифіката відповідності на продукцію або послугу сприяє формуванню позитивного іміджу підприємства, допомагає довести потенційним партнерам спроможність випускати та контролювати продукцію, підтвердити компетентність і надійність персоналу, завоювати довіру споживачів і замовників, підвищити конкурентоспроможність і розширити ринки збуту.

Орган із сертифікації ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» акредитований Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог EN ISO/ IEC 17065 (атестат акредитації № 1О231) щодо проведення робіт із сертифікації понад 600 найменувань продукції і послуг.

Зокрема орган із сертифікації ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»  виконує роботи із сертифікації:
—  харчової продукції та продовольчої сировини (детальніше тут);
— промислової продукції (детальніше тут);
— будівельних матеріалів, виробів та конструкцій (детальніше тут);
— нафтопродуктів (детальніше тут).

У нас Ви можете сертифікувати як окрему партію продукції, так і продукцію, що випускається або імпортується до України серійно. При цьому Ви самостійно визначаєте, за якими показниками потрібно підтвердити її відповідність, а наші фахівці допоможуть Вам обрати найоптимальнішу схему сертифікації.

Сертифікат відповідності на продукцію видається на підставі позитивних результатів робіт: випробувань в акредитованій лабораторії, оцінки виробництва, тощо. Термін його дії, в залежності від обраної схеми сертифікації, становитиме від 1 до 3 років.

ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» має висококваліфікованих фахівців і багаторічний практичний досвід надання послуг із сертифікації. Ми налаштовані на довгострокові ділові відносини, тому цінуємо кожного клієнта, а наша діяльність ґрунтується на принципах неупередженості, компетентності, конфіденційності, відкритості і відповідальності.

Довіра споживача – ключ до успішного розвитку Вашого бізнесу, а сертифікат відповідності, виданий нашим органом сертифікації, – гарантія якості, підтверджена ДЕРЖАВНИМ підприємством.