Стандартизація     

Стандартизація — діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Начальник відділу стандартизації — Білоконь Неля Михайлівна
Телефон: (061) 289-98-66, 224-65-81

Основні завдання стандартизації полягають у забезпеченні:
• безпечності продукції, процесів та послуг для життя, здоров’я та майна людей, тварин, рослин та охорони довкілля;
• захисту та збереження майна і продукції, зокрема під час їх транспортування чи зберігання;
• якості продукції, процесів та послуг відповідно до рівня розвитку науки, техніки, технологій і потреб людей;
• реалізації прав споживачів;
• відповідності об’єктів стандартизації своєму призначенню;
• технічної та інформаційної сумісності і взаємозамінності;
• збіжності та відтворюваності результатів контролювання;
• установлення оптимальних вимог до суспільно важливих видів продукції, процесів та послуг;
• заощадження всіх видів ресурсів, поліпшення техніко-економічних показників виробництва;
• безпеки господарських об’єктів, складних технічних систем з урахуванням допустимого ризику виникнення природних і техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій;
• розвитку міжнародного та регіонального співробітництва;
• усунення технічних бар’єрів у торгівлі.