Відділ повірки ЗВТ електричних і радіо величин

Начальник відділу – Жданов Ігор Васильович
Заступник начальника відділу : Команов Роман Ігорович
Телефон: (061) 289-98-65, 221-05-20

Відділ виконує повірку (калiбрування) засобiв вимiрювальної технiки за наступними видами вимiрювань:
 — TF — час і частота;
 — вимірювання електричних і магнітних величин;
 — ЕМ — електрика та магнетизм;
 — IR — іонізуюче випромінювання;
— вимірювання часу і частоти;
— вимірювання електричних і магнітних величин;
— радіотехнічні і радіоелектронні вимірювання;
— вимірювання характеристик іонізуючих випромінювань і ядерних констант.

Метрологічні роботи виконуються на атестованих робочих місцях підрозділу відповідно до галузі уповноваження

Повірка ЗВТ електричних та радіо величин

Установка для повірки лічильників електричної енергії 2Н325 забезпечує регулювання та повірку в автоматичному груповому режимі одно- та трифазних лічильників електричної енергії класів точності 0,2 активної та 0,5 реактивної енергії та менш точних, в тому числі лічильників з гальванично нерозв’язаними ланцюгами струму та напруги. Установка забезпечує можливість одночасної повірки від 1 до 6 лічильників.

Повірка ЗВТ електричних та радіо величин

Багатофункціональний калібратор Transmille 3041A призначений для повірки/калібрування 18 типів вимірювальних пристроїв, від традиційних аналогових приладів до найсучасніших цифрових ЗВТ.
Калібратор Transmille 3041A забезпечує відтворення наступних величин:
— напруги постійного струму в діапазоні до 1025 В;
— постійного струму до 30 А;
— напруги змінного струму до 1020 В з частотою в діапазоні від 20 Гц до 500 кГц;
— змінного струму до 30 А з частотою від 10 Гц до 10 кГц;
— потужності постійного та змінного струмів U до 1000 В, I до 30 А;
— імітації опору в діапазоні 0,1 – 1х109 Ом;
— імітації ємності в діапазоні 1 – 10х103 нФ

Повірка ЗВТ електричних та радіо величин

ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» освоїло повірку апаратів УЗТ у водному середовищі за допомогою вимірювача потужності «ИМУ-Квант». У 2011 році була розроблена локальна повірочна схема для засобів вимірювання потужності ультразвуку у водному середовищі. Згідно з цією схемою встановлюється порядок передавання розміру одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі від вторинного еталона робочим еталонам та робочим засобам вимірювання. Прилад «ИМУ-Квант» призначений для вимірювання потужності ультразвуку випромінювачів терапевтичних апаратів, які використовують ультразвук з частотою діапазону 0,5-10 МГц і потужністю 0,05-30 Вт, а також для наукових цілей в області акустичних вимірювань. Робота приладу заснована на компенсації сили радіаційного тиску ультразвуку силою струму електромагнітного прецизійного компенсатора, перетворень струму в значення одиниць сили, пропорційної потужності ультразвуку в ватах.

Повірка ЗВТ електричних та радіо величин

Дефібрилятор застосовується в реанімації і дозволяє врятувати людині життя, коли через порушення серцевого ритму воно вже висить на волоску. Цей апарат впливає на грудну клітку пацієнта короткочасним електричним імпульсом, що дозволяє усунути хаотичні скорочення м’язових пучків, відновити нормальну діяльність серця і повернути пацієнта до життя зі стану клінічної смерті. Вибір потужності, як і раніше, залишається предметом жвавої дискусії, основна мета якої – обрати потужність, сила якої була б достатньою для успішної дефібриляції, але не пошкоджувала б міокард. Однією з можливих причин неефективності реанімаційних заходів є занадто низька енергія дефібриляції, тому дуже важливо контролювати вихідні параметри та робити періодичну повірку даного обладнання. Для повірки дефібриляторів ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» придбало аналізатор дефібриляторів «Impulse 6000D» виробництва Fluke Biomedical. «Impulse 6000D» – портативний інструмент точного виміру, що гарантує відповідність та ефективність роботи критичного обладнання життєзабезпечення з відновлення серцевої діяльності. Можливості тестування охоплюють увесь спектр встановлених форм імпульсу, демонструють сумісність з передовою технологією AED (automatisierter externer defibrillator – автоматичний зовнішній дефібрилятор) і показують кращі характеристики точності вимірювання та відповідності стандартам.

Повірка ЗВТ електричних та радіо величин

Міра для повірки пульсових оксиметрів (МППО) для перевірки калібрувальної кривої SpO2 (R) різних типів пульсових оксиметрів.

Повірка ЗВТ електричних та радіо величин

Переносний генератор функціональний «Диатест-4» для повірки кардіографів, енцефалографів, електроміографів, реографів та кардіомоніторів вітчизняного та іноземного виробництва.

Повірка ЗВТ електричних та радіо величин

Стенд автоматизований «Сапсан-2» для повірки дистанційних вимірювачів швидкості транспортних засобів на 24 ГГц (Сокол, Беркут, Радис, Іскра-1, ВИЗИР)

Повірка ЗВТ електричних та радіо величин

Переносний вимірювач потужності та частоти ИМЧ-01 для повірки апаратів УВЧ.

Повірка ЗВТ електричних та радіо величин

Лабораторія часу і частоти виконує повірку широкого парку засобів вимірювальної техніки часу і частоти, в тому числі автоматизованих вимірювальних систем цього виду вимірювань. Серед таких засобів частотоміри, періодоміри, вимірювачі довжини імпульсу та інтервалів, секундоміри, таймери, реле часу, синтезатори частоти. Вихідним еталоном лабораторії є стандарт частоти рубідієвий СЧР-101 першого розряду, середня відносна добова похибка за частотою – 1,9 • 10‾11. Щорічно цей еталон проходить звіряння в «Укрметртестстандарті» (м. Київ) з вторинним еталоном України ВЕТУ07-01-03-98.

Повірка ЗВТ електричних та радіо величин
Повірка ЗВТ електричних та радіо величин

Робоче місце на базі повірочних установок У358, УППУ-1М та калібратора 5080А (змінний струм до 10 А, змінна напруга до 1 кВ, постійний струм до 20 А, постійна напруга до 1кВ), які представляють собою багатофункціональні швидкодіючі та високоточні прилади і використовуються для повірки, калібрування та досліджень широкої номенклатурної групи приладів та пристроїв як у складі автоматизованих систем, так і автономно. Калібратор забезпечує:
— відтворення напруги постійного струму до 1000 В;
— відтворення напруги змінного струму синусоїдальної форми до 1000 В;
— відтворення сили постійного струму до 30 А;
— відтворення сили змінного струму синусоїдальної форми до 30 А;
— відтворення опору постійного струму від 10 до 10000 Ом.

Повірка ЗВТ електричних та радіо величин

Робоче місце на базі «Енергомонітора 3.3» використовується для:
— вимірювання та реєстрації основних показників якості електроенергії встановлених ГОСТ 13109-97;
— вимірювання та реєстрації основних показників електроспоживання на вузлах обліку електричної енергії в однофазних та трифазних електричних мережах;
— повірки однофазних та трифазних лічильників активної та реактивної електричної енергії на місці експлуатації, а також для контролю метрологічних характеристик лічильників та вірність їх підключення без розриву струмових ланцюгів;
— повірки енергетичних вимірювальних перетворювачів напруги активної та реактивної електричної енергії на місці експлуатації.

Повірка ЗВТ електричних та радіо величин

Робоче місце для повірки тераомметрів, мегомметрів та омметрів в діапазоні від 104 до 109 Ом при двохзатискальному включенні та в діапазоні від 1,05•109 до 1•1012 Ом при трьохзатискальному включенні. В якості робочого еталону використовується набір магазинів та мір.

Повірка ЗВТ електричних та радіо величин

Роботи з повірки магазинів опору здійснюються на компараторі опору Р3015. Компаратор опору типу Р3015 призначений для визначення на постійному струмі відносної різниці опору двох зовнішніх дискретних та інтегральних резисторів, які не мають між собою гальванічного зв’язку, та надання результату порівняння у відсотках на цифровому табло. Діапазон порівняння лежить у межах 1•10‾2 – 1•107 Ом.

Повірка ЗВТ електричних та радіо величин

Лабораторія може проводити метрологічну атестацію автоматизованих вимірювальних та інформаційно-керувальних систем різних галузей виробництва. Установка зразкова 1 розряду для повірки вимірювачів нелінійних спотворень або коефіцієнту гармонік сигналів.

Повірка ЗВТ електричних та радіо величин

Осцилограф Agilent DSO 6102A дозволяє проводити метрологічне дослідження параметрів та форми електронних сигналів в діапазоні від 0 до 1 ГГц.

Повірка ЗВТ електричних та радіо величин

З метою забезпечення безпеки медичного впливу на здоров’я людини при проведенні діагностики та лікування в ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» створено пересувне робоче місце для повірки ЗВТ медичного призначення:
— апаратів ультразвукової терапії;
— апаратів ВЧ терапії;
— апаратів гальванізації;
— апаратів для електросну;
— апаратів НЧ терапії;
— електроенцефалографів;
— електрокардіографів;
— електрокардіоскопів;
— електроміоплетизмографів;
— реографів;
— реоплетизмографів.
Еталони та допоміжні засоби повірки мають невеликий розмір і вагу, що дозволяє проводити роботи безпосередньо у медичних закладах.

Повірка ЗВТ електричних та радіо величин
Повірка ЗВТ електричних та радіо величин

Для забезпечення повірки ЗВТ іонізуючих випромінювань в ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» створені робочі місця для повірки:
— апаратів рентгенівських;
— блоків детектування та вимірювальних каналів АКРБ АЕС;
— дозиметрів;
— радіометрів;
— радіометри питомої активності;
— рентгенметрів;
— сигналізаторів забрудненості;
— систем контролю рівня радіації.

Повірка ЗВТ електричних та радіо величин

Робоче місце для повірки радіометрів питомої активності РУГ-91, 91М з використанням комплекту джерел спеціального призначення ОМАСН.

Повірка ЗВТ електричних та радіо величин

Робоче місце для повірки і калібрування спектрометрів альфа-, бета-, гамма-випромінювань з камерами довільної геометрії з використанням комплекту джерел спеціального призначення гранульованих ОСГІ.

Достовірність роботи автоматизованих вимірювальних систем почасового обліку тривалості телефонних розмов та міських переговорних пунктів підприємств-операторів зв’язку контролюється щорічно за допомогою переносних калібраторів інтервалів часу КИВ-3.

Переносне автоматизоване робоче місце для проведення метрологічних досліджень систем обліку тривалості комутованих з’єднань до мережі Internet

Міри електричного опору постійного струму 3 розряду повіряються на установці УМИС-2 методом звіряння з еталонними мірами опору 2 розряду. Повіркою забезпечені міри опору в діапазоні від 0,001 Ом до 100000 Ом з відносною похибкою (5•10‾5 – 3•10‾4) %.

Робоче місце для повірки еталонних трансформаторів струму класів точності 0,1 – 0,5 створено на базі апарату для повірки вимірювальних трансформаторів К 535 2 розряду та перетворювача струму И 564/1 та дозволяє проводити повірку трансформаторів напруги в діапазоні первинного струму від 0,5 А до 3000 А абсолютним методом.

Робоче місце для повірки трансформаторів струму та напруги, які використовуються в вузлах обліку електричної енергії, створено на базі трансформатора струму И 512 кл. 0,05 2 розряду та трансформатора напруги И 510 кл. 0,1 1 розряду. Робоче місце оснащене пристроєм для повірки та калібрування вимірювальних трансформаторів СА 507, що дозволяє в автоматизованому режимі проводити повірку трансформаторів струму та напруги, зберігати результати вимірів в енергонезалежній пам’яті та обробляти ці результати з роздрукуванням протоколу. На робочому місці повіряються трансформатори струму до 3000 А та трансформатори напруги до 10 кВ.

Пересувна лабораторія призначена для проведення робіт з повірки та метрологічної атестації вимірювальних трансформаторів струму до 3000А та трансформаторів напруги 6-10 кВ в умовах експлуатації. На місці експлуатації проводиться метрологічна атестація трансформаторів разом із приєднаним навантаженням, у результаті якої видаються свідоцтва з таблицею коефіцієнтів, які відображають реальну похибку трансформаторів у комплексі з їхнім навантаженням (лічильники електроенергії, лінії приєднання), що дозволяє значно збільшити точність вимірювання відпущеної та спожитої електроенергії.

Лабораторія радіотехнічних і радіоелектронних вимірювань проводить повірку широкої гамми засобів вимірювальної техніки. Це електронні вольтметри (НЧ, ВЧ, компенсаційні, селективні), повірочні установки для вольтметрів, генератори ( НЧ, ВЧ, ПНВЧ, імпульсні, сигналів спеціальної форми), осцилографи, вимірювачі нелінійних спотворень. Робоче місце для повірки осцилографів дає можливість проводити повірку цих приладів з частотним діапазоном до 350 МГц.

Лабораторія ПНВЧ дає можливість проведення повірки електронних частотомірів в діапазоні 0,1 Гц – 17,5 ГГц, перетворювачів частоти, генераторів ПНВЧ, атенюатори, послаблення сигналів, потужності сигналів ВЧ і ПНВЧ в хвилеводних і коаксіальних трактах та вимірювачів цих потужностей.