Сертифікація систем екологічного управління на відповідність вимогам ДСТУ ISO 14001:2015

Діяльність будь-якого сучасного підприємства чи організації так чи інакше впливає на навколишнє середовище. І вплив цей, як правило, негативний: викиди газів у атмосферу, відходи виробництва, або папір чи люмінесцентні лампи з офісу – усе це забруднює довкілля. Одним з найперспективніших шляхів розв’язання екологічних проблем промислового виробництва сьогодні у світі вважається системний підхід в екологічному управлінні, заснований на вимогах міжнародних стандартів серії ISO 14000.

ISO 14001

Перші стандарти серії ISO 14000 були розроблені Міжнародною організацією із стандартизації у 1996 році з метою створення єдиних для всіх країн світу рекомендацій щодо оптимізації природоохоронної діяльності і зниження негативного впливу на навколишнє середовище. Ці стандарти не містять конкретних вимог у сфері охорони довкілля, вони визначають основні принципи розробки і функціонування ефективної системи екологічного управління та можуть застосовуватись будь-якою організацією незалежно від її розміру чи сфери діяльності.

Одним з ключових стандартів, орієнтованих на поліпшення екологічних характеристик діяльності підприємства, є стандарт ISO 14001, який містить перелік та опис основних елементів системи управління навколишнім середовищем і керівні вказівки щодо їх застосування. Цей стандарт має структуру, подібну до стандарту ISO 9001, що дозволяє за необхідності поєднати на підприємстві одночасно дві системи.

До потенційних переваг, пов’язаних із впровадженням ефективної системи екологічного управління, розробленої відповідно до вимог стандарту ISO 14001, належать:

— контроль і мінімізація негативного впливу діяльності на довкілля;
— укладання договорів страхування з прийнятними внесками;
— вдосконалення управління витратами;
— зменшення кількості інцидентів, що призводять до юридичної відповідальності;
— економія сировини, матеріалів та енергії;
— підвищення репутації організації на ринку та збільшення довіри і лояльності до неї з боку споживачів, контрагентів та інвесторів.  

Сертифікація системи екологічного управління дасть Вам можливість отримати об’єктивну оцінку її ефективності, а також продемонструвати потенційним споживачам, партнерам та інвесторам відповідність екологічних аспектів діяльності Вашого підприємства вимогам міжнародного стандарту ISO 14001.

Консультації з питань сертифікації систем екологічного управління за тел.: + 38 (061) 233-05-90, (050) 208-01-11, (097) 952-86-14 або надсилайте заявку на e-mail: isosert@ukr.net, zdcsms@zdcsms.zp.ua