Відділ повірки ЗВТ геометричних величин

Начальник відділу – Гузь Тамара Петрівна, аудитор з метрології
Телефон: (061)289-98-73

Відділ повірки ЗВТ геометричних величин (ВПГВ) має компетентність щодо проведення наступних метрологічних робіт:

  • Повірки засобів вимірювальної техніки у заявленій галузі уповноваження за 4 видами вимірювань:
    — вимірювання геометричних величин;
    — вимірювання параметрів руху і віброакустичних величин;
    — вимірювання часу;
    — вимірювання оптико – фізичних величин.
  • Фахівцями здійснюється комплекс робіт з вимірювань геометричних параметрів стандартних діафрагм, камер усереднення та вимірювальних трубопроводів, що входять до складу вузлів обліку енергоресурсів відповідно до національних стандартів ДСТУ ГОСТ 8.586.1, ДСТУ ГОСТ 8.586.2, ДСТУ ГОСТ 8.586.5

Метрологічні роботи виконуються на атестованих робочих місцях підрозділу відповідно до галузі уповноваження

Повірка ЗВТ геометричних і віброакустичних величин
Повірка ЗВТ геометричних і віброакустичних величин

Робоче місце для повірки ЗВТ неруйнівного контролю (НК) дозволяє визначати метрологічні характеристики магнітопорошкових та ультразвукових дефектоскопів, товщиномірів ультразвукових , стандартних зразків УЗНК, стандартних зразків чутливості магнітопорошкового та капілярного НК, мір оптичної густини, денситометрів та товщиномірів покриття усіх типів.
До складу робочого місця входять:
– автоматизована установка для вимірювання швидкості ультразвуку УИСУ;
– міри товщини КУСОТ-180;
– комплект мір дефекту (КМД);
– тестер ультразвуковий УЗТ;
– мілітесламетр ТП2-2У та ін.

Повірка ЗВТ геометричних і віброакустичних величин

Робоче місце створене на базі лазерного гоніометра-спектрометра ГС-1Л 1 розряду дозволяє в автоматичному режимі проводити вимірювання мір площинного кута призматичних (в тому числі багатогранних призм з кількістю граней до 72) з похибкою вимірювання δ = ± 0,05″ в діапазоні від 0° до 360°.

Повірка ЗВТ геометричних і віброакустичних величин

Робоче місце автоматизоване для вимірювань геометричних параметрів виробів машинобудування, атестації контрольних сит на базі унікальної вимірювальної системи у складі універсального мікроскопу УИМ-21 з дискретністю відліку 0,1 мкм. Програмне забезпечення дозволяє створити віртуальний прилад керування процесом вимірювання з можливістю документування результатів вимірювання, проведення візуалізації віртуальних параметрів.

Повірка ЗВТ геометричних і віброакустичних величин
Повірка ЗВТ геометричних і віброакустичних величин

Робочі місця для повірки мір довжини кінцевих 3, 4 розряду від 0,001 мм до 1000 мм та нутромірів індикаторних.
До складу робочого місця входять:
– модернізована вимірювальна машина оптико-механічна ИЗМ-2;
– вимірювальна машина оптико-механічна ИЗМ-1;
– система багатоканальна з індуктивними перетворювачами М-200;
– міри довжини кінцеві 2 розряду;
– інтерферометри вертикальні.

Повірка ЗВТ геометричних і віброакустичних величин

Портативна 6-вісьова координатно-вимірювальна машина (вимірювальна рука) MULTI-GAGE є потужним інструментом для вимірювання деталей. Вона проста у використанні і водночас забезпечує одержання достовірних і високоточних результатів вимірювань.
Невелика вага та портативність машини MULTI-GAGE дають можливість легко змінювати місце проведення контрольних вимірювань.

Повірка ЗВТ геометричних і віброакустичних величин

Повірка діоптриметрів усіх типів проводиться за допомогою набору еталонних лінз та призм. Діоптриметр HLM фірми «HUVITZ» дозволяє проводити повірку наборів лінз та призм і лінійок скіаскопічних.

Повірка ЗВТ геометричних і віброакустичних величин

Профілометр HOMMEL TESTER T1000 1 розряду для вимірювань параметрів шорсткості Rmax, Rz, Ra у діапазоні від 0,025 до 1600 мкм.

Повірка ЗВТ геометричних і віброакустичних величин

Робоче місце на базі робочого еталону 1 розряду – автоматичного електронного екзаменатора ЕО-1 для повірки автоколіматорів, рівнів усіх типів.

Повірка ЗВТ геометричних і віброакустичних величин

Повірка ультразвукових діагностичних медичних апаратів проводиться за допомогою Фантома тканино-еквівалентного типу АТS мод. 539, Фантома тканино-еквівалентного допплерівського фірми «Gammex» типу 1430 LE та імітатору кровотоку «Радмір».

Повірка ЗВТ геометричних і віброакустичних величин

Еталонне устаткування у складі віброкалібрувальної установки АВКУ-2, акселерометрів 1 розряду фірми Брюль і К’єр та програмного забезпечення дозволяє проводити повірку ЗВТ параметрів вібрації у діапазоні частот від 10 Гц до 10 000 Гц.

Повірка ЗВТ геометричних і віброакустичних величин

Труба аеродинамічна ТА-200 призначена для вимірювань параметрів повітряного потоку у діапазоні від 0,2 до 20,0 м/с.

Повірка ЗВТ геометричних і віброакустичних величин

Робоче місце для повірки тахеометрів, теодолітів та нівелірів на базі автоколімаційної установки АУПНТ 2 розряду та геодезичного компаратора.