Відділ метрологічного забезпечення
Начальник відділу – Морозов Сергій Володимирович
Телефони: (061)233-25-29, 289-98-68

У відповідності з галуззю уповноваження ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» відділ проводить наступні роботи:

— повірку ЗВТ електричних та акустичних величин;
— перегляд та актуалізацію атестованих методик виконання вимірювань електричних параметрів електрообладнання;
— визнання технічної компетентності лабораторій;
— термографічне обстеження будівель, споруд, обладнання;
— метрологічний аутсорсинг.

ПОВІРКА ЗВТ АКУСТИЧНИХ ВЕЛИЧИН

За даним видом вимірювань фахівці відділу виконують наступні роботи:
— повірку вимірювачів шуму та конденсаторних мікрофонів у вільному полі у великій заглушеній камері, що входить до складу робочого еталону «ВЗК-2009» у діапазоні частот від 125 Гц до 20 кГц;
— повірку вимірювачів шуму та конденсаторних мікрофонів за тиском у камері малого об’єму, що входить до складу робочого еталону «КМО-2009» у діапазоні частот від 20 Гц до 1600 Гц;
— повірку мікрофонів за тиском з використанням електростатичних збудників, що входять до складу робочого еталону «ЕЗ-2009» у діапазоні частот від 20 Гц до 20 кГц;
— повірку вимірювачів шуму, аналізаторів, фільтрів октавних та терцоктавних, шумовіброінтеграторів електричним методом з використанням робочого еталону АПК «Акустик-1.2» у діапазоні частот від 20 Гц до 20 кГц.

ПЕРЕГЛЯД ТА АКТУАЛІЗАЦІЯ АТЕСТОВАНИХ МЕТОДИК ВИКОНАННЯ ВИМІРЮВАНЬ

Фахівці відділу проводять перегляд методик виконання електричних вимірювань параметрів електроустановок, які застосовуються в сферах законодавчо регульованої метрології, а саме: забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян та контроль безпеки умов праці.

Метою періодичного перегляду атестованих методик є перевірка їх відповідності вимогам чинних нормативних і нормативно-правових актів та своєчасне внесення змін, у випадках, якщо відбулися зміни в нормативних документах, прийняті нові нормативно-правові документи, були заміни засобів вимірювальної техніки, що використовуються для проведення вимірювань за цими методиками тощо.

Роботи проводяться на добровільних засадах на підставі укладених договорів.

З січня 2016 року послугами фахівців ВМЗ з питань проведення перегляду та актуалізації методик скористалось такі підприємства м. Запоріжжя та Запорізької області як ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат», Філія «Дніпровська ГЕС» ПАТ «Укргідроенерго», ПАТ «Запоріжгаз», ПРАТ «Запоріжкокс», КП «Водоканал» та інші.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИЗНАННЯ ТЕХНІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛАБОРАТОРІЙ

ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» пропонує своїм замовникам нову послугу:
оцінювання вимірювальних можливостей та визнання технічної компетентності лабораторій при проведенні певних вимірювань.

Ці роботи виконуються на добровільних засадах на підставі укладених договорів. Їх вартість залежить від галузі технічної компетентності лабораторії.

За позитивними результатами оцінювання ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» видає свідоцтво про визнання технічної компетентності встановленої форми, яке засвідчує, що лабораторія забезпечує технічну компетентність при виконанні вимірювань у своїй галузі діяльності. Термін дії свідоцтва – три роки.

ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» має багаторічний досвід проведення робіт з атестації вимірювальних лабораторій різних галузей, висококваліфікований персонал, відповідне технічне оснащення та нормативну базу. Все це дозволяє виконувати роботи з оцінювання вимірювальних можливостей та визнання технічної компетентності вимірювальних лабораторій якісно та на високому рівні.

Підтвердження технічної компетентності лабораторій третьою незалежною стороною є загально прийнятою практикою у країнах ЄС. Обираючи компетентну лабораторію виробник чи постачальник продукції або замовник послуг лабораторії тим самим мінімізує ризик випуску чи постачання неякісної продукції або отримання недостовірних, упереджених результатів вимірювань.

В Україні впроваджено національний стандарт ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання», який є тотожним перекладом міжнародного стандарту ISO 10012:2005. Цей стандарт установлює загальні вимоги та містить настанови щодо керування процесами вимірювання та метрологічного підтвердження придатності вимірювального обладнання, яке використовують для демонстрації відповідності метрологічним вимогам. На базі цього національного стандарту ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» розробило стандарт організації СОУ РГ 74.9-04725958-001:2016, який регламентує порядок проведення робіт з оцінювання вимірювальних можливостей та визнання технічної компетентності лабораторій на добровільних засадах.

Починаючи з 2016 року вже близько 100 лабораторій підприємств м. Запоріжжя та Запорізької області підтвердили свою технічну компетентність в ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ». Серед них електротехнічні лабораторії ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО», ПАТ «ЗАПОРІЖГАЗ», ПРАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ», лабораторії промислової санітарії ПрАТ «Завод «Перетворювач», ПАТ «ЗАЗ», лабораторії з контролю якості продукції ПРАТ «ЗАПОРІЖКОКС», ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ», ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ», будівельні лабораторії ТОВ «Запорізький ДБК», ТОВ «Мокрянський кам’яний кар’єр», ПАТ «ЗАПОРІЖНЕРУДПРОМ», виробничі та харчові лабораторії ТОВ «Мелітопольський хібокомбінат», ТОВ «Квас Бевериджиз», ТОВ «Фірма «ОЛІС ЛТД» ПАТ «Карлсберг Україна» та інші.

МЕТРОЛОГІЧНИЙ АУТСОРСИНГ

Аутсорсинг – передача організацією на підставі договору певних видів або функцій виробничої діяльності іншій компанії, що діє в цій галузі.

Основною вигодою є можливість використання чужого висококваліфікованого досвіду, накопиченого під час вирішення подібних задач.

Результатом користування послугою аутсорсингу є скорочення затрат та підвищення ефективності бізнесу, адже з’являється можливість звільнити цілу низку ресурсів для розвитку нових напрямків діяльності або концентрації на вже існуючих.

ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» бере на себе зобов’язання виконувати роботи в галузі метрології на підприємстві замовника, а також несе відповідальність за дотримання договірних зобов’язань перед замовником.

Це надасть наступні переваги:
— ви не потребуватимете наявності штатного метролога і зможете економити на фонді заробітної плати, відповідних податках, оплаті відпусток та лікарняних;
— уникнете витрат на облаштування робочого місця та його забезпечення, у тому числі витрат на підвищення кваліфікації фахівця (оплата семінарів, тренінгів тощо);
— зможете зосередитись на своїй основній діяльності;
— мінімізуєте власні ризики, доручивши рішення ваших проблем нашим висококваліфікованим спеціалістам.

ТЕРМОГРАФІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ, СПОРУД, ОБЛАДНАННЯ

ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» виконує проведення термографічного обстеження будівель, споруд, обладнання (квартир, будинків, лазень тощо).

Термографічна діагностика дозволяє отримати достовірну та об’єктивну інформацію про тепловий стан об’єкта, на основі якої вживаються заходи для його безпечної експлуатації. Зокрема, вона проводиться для визначення місць тепловтрат або перевірки якості робіт з підвищення енергоефективності будівель. Ця послуга буде корисною як для забудовників та проектувальників, так і для пересічних споживачів. Проводиться така діагностика за допомогою спеціального пристрою – тепловізора.

Тепловізор – пристрій, який перетворює інфрачервоне випромінювання (ІК) об’єкта у видиме звичне для нас зображення.

ЗАЯВКА

(для фізосіб)

ЗАЯВКА

(для юросіб)

Метрологічне забезпечення

Термографічне обстеження дає можливість виявити:
— приховані дефекти теплоізоляції або недоліки конструкції (неякісний монтаж віконних блоків, дефекти теплоізоляції стиків між панелями, містки холоду, якість перекриття та покрівель);
— місця можливого утворення конденсату на стінах та ділянки з підвищеним вмістом вологи;
— недоліки опалювальних систем, засміченість батарей;
— місця протікання в покрівлі (проводити краще влітку в нічний час доби, різниця температур між вологими та сухими ділянками є найбільша — це найкраще вікно можливостей!);
— місця прокладки труб або електричних нагрівачів в теплих підлогах;
— ділянки з теплопровідними включеннями;
— найбільш вразливі місця в електромережі будівлі (розподільні коробки, блоки запобіжників тощо).

Переваги термографічного обстеження:
— наочність результатів обстеження;
— точність – у кожного прихованого дефекту існує теплове відображення, яке буде виявлено;
— оперативність – всю інформацію прилад відображає в реальному часі;
— достовірність – прилад не може щось приховати або додати до побаченого;
— економічність – виявляє місця тепловтрат без пошкоджень будівель та тепломереж.

Зображення, отримане в результаті термографічного обстеження, показує нам виявлені в процесі зйомки дефекти. Для розшифрування термограм варто звертатися до професіоналів, аби уникнути ризику неправильного трактування існуючої ситуації. Фахівці ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» пройшли спеціальне навчання з проведення термографічної діагностики та розшифрування термограм і гарантують достовірність результатів обстеження.