ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» уповноважене на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (свідоцтво про уповноваження № П 39-2019 від 09 серпня 2019 р.).

Згідно з вимогами Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014 №1314-VII законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), які перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці і повірці після ремонту.

Перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які підлягають періодичній повірці, регламентований постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374.

Повірка проводиться відповідно до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації, і оформлення її результатів, затвердженого наказом Мінекономрозвитку України від 08.02.2016 № 193, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.02.2016 за № 278/28408.

Повірка засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються в сфері законодавчо регульованої метрології та знаходяться в експлуатації, проводиться на добровільних засадах.

Відповідно до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації, і оформлення її результатів, періодична повірка проводиться виконавцями на підставі погоджених графіків періодичної повірки або за письмовим зверненням Замовника, складеним у довільній формі.