Згідно з чинним законодавством України перед розміщенням продукції на ринку виробник (імпортер) повинен провести оцінку її відповідності вимогам усіх технічних регламентів, під дію яких підпадає така продукція.

Технічний регламент – це нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, дотримання яких є обов’язковим.

Кожен технічний регламент містить посилання на перелік національних стандартів, добровільне застосування яких є доказовою базою відповідності продукції встановленим вимогам. Для оцінки відповідності продукції застосовуються модулі (уніфіковані процедури оцінки відповідності) або їх комбінації.

Документальним підтвердженням відповідності продукції встановленим вимогам є декларація про відповідність або сертифікат відповідності.

Декларацію про відповідність складає сам виробник (імпортер) або уповноважена ним особа. В цьому документі він під власну відповідальність засвідчує відповідність продукції вимогам технічних регламентів.  При цьому декларація про відповідність може складатись безпосередньо виробником без залучення уповноваженого органу з оцінки відповідності тільки для модуля А. Застосування решти модулів (усього їх шістнадцять) та їх комбінацій передбачає залучення до проведення оцінки відповідності уповноваженого органу з оцінки відповідності.

Орган з оцінки відповідності ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» акредитований Національним агентством з акредитації України відповідно до міжнародного стандарту ISO/IEC 17065  на проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам наступних технічних регламентів:

— технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (детальніше тут);

— технічного регламенту безпеки машин (детальніше тут);

— технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд (детальніше тут);

— технічного регламенту мийних засобів (детальніше тут);

— технічного регламенту неавтоматизованих зважувальних приладів (детальніше тут);

— технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (детальніше тут).

Зареєстрована у нашому органі з оцінки відповідності декларація про відповідність або виданий нами сертифікат відповідності – це документальне підтвердження незалежною, компетентною стороною відповідності Вашої продукції обов’язковим вимогам з безпеки для життя і здоров’я споживачів, їх майна та навколишнього середовища.

При проведенні процедури з оцінки відповідності наші фахівці допоможуть Вам:

— у виборі оптимального і правильного модуля підтвердження відповідності;

— у виборі необхідних для підтвердження відповідності саме Вашої продукції стандартів із  переліку до технічного регламенту, під дію якого вона підпадає.

Ми гарантуємо неупередженість у прийнятті своїх рішень і повну конфіденційність для замовників, індивідуальний підхід до вирішення  усіх питань, пов’язаних з проведенням оцінки відповідності, та проведем дану процедуру на максимально вигідних для Вас умовах!