Cертифікація систем управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ EN ISO 9001:2018

ISO 9001 – це стандарт, що входить в серію міжнародних стандартів ISO 9000 і описує вимоги до систем управління якістю на підприємствах і в організаціях. Перша версія цього стандарту була прийнята Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO, International Organization for Standardization) у 1987 році. Остання версія – ISO 9001:2015. В Україні прийняті ідентичні даному стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT) та ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю. Вимоги (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT).

На сьогоднішній день системи управління якістю, розроблені відповідно до вимог стандарту ISO 9001, є найкращим загальновизнаним у світі запобіжним механізмом, який забезпечує якість продукції на всіх етапах її виробничого (життєвого) циклу і сприяє підвищенню  результативності роботи підприємств. Стандарт ISO 9001 застосовується підприємствами й організаціями більш ніж 190 країн світу і користується особливою популярністю на території Європейського Союзу, США, Канади, Японії, тобто в країнах, які є активними учасниками міжнародної торгівлі.

Таке поширення стандарту ISO 9001 значною мірою пояснюється тим, що він задовольняє основну потребу сучасного бізнесу – дає можливість оцінити потенційного партнера ще до початку взаємодії. Не потрібно перевіряти десятки потенційних постачальників, адже можна обрати того, кого вже перевірила стороння організація із сертифікації, тобто того, хто має сертифікат відповідності вимогам ISO 9001. І навпаки, один раз довівши незалежній третій стороні свою спроможність відповідати вимогам стандарту, підприємство може кілька років пред’являти отриманий сертифікат потенційним партнерам як гарантію високої якості своєї продукції чи послуг.

Стандарт ISO 9001 містить не конкретні, а дуже узагальнені вимоги (наприклад: «Персонал…повинен бути компетентним»), які по суті, є принципами, на основі яких може працювати і маленьке підприємство, і велика корпорація. Це є однією з найбільших переваг стандарту, адже він може бути застосований до будь-якого підприємства і організації, незалежно від їх розміру, форми власності, сфери діяльності та галузі господарства.

Як свідчить міжнародний досвід, впровадження на підприємстві чи в організації системи управління якістю, розробленої на основі стандарту ISO 9001, сприяє спрощенню системи надання послуг та підвищенню їх якості, встановленню налагодженого зворотного зв’язку зі споживачами, покращенню робочого клімату, забезпеченню стабільної роботи в умовах плинності персоналу, прийняттю раціональних та ефективних рішень на основі фактів. У результаті діяльність підприємства (організації) стає більш зрозумілою та прозорою, в ній встановлюється чіткий розподіл відповідальності, підвищується рівень внутрішньої організованості та зменшується кількість помилок.

Модель системи управління якістю, заснованої на процесах     

ISO 9001

Вісім основних принципів управління якістю за ISO 9001:

1. Орієнтація на споживача
2. Лідерство керівництва
3. Залучення працівників
4. Процесний підхід
5. Системний підхід до управління
6. Постійне поліпшення
7. Прийняття рішень на основі фактів
8. Взаємовигідні відносини з постачальниками

Всі вимоги стандарту ІSО 9001 написані на основі цих принципів. І будь-який організації, яка претендує на відповідність даному стандарту, треба буде доводити, що її діяльність базується на зазначених принципах.

Сертифікація системи управління якістю проводиться за ініціативою виробника продукції (надавача послуг) з метою засвідчення її відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або  ДСТУ EN ISO 9001:2018 і забезпечення упевненості всіх зацікавлених сторін у тому, що:

• організація здатна стабільно випускати якісну продукцію, яка відповідає вимогам нормативних документів і задовольняє запити замовника;
• організація зорієнтована на підвищення задоволеності замовника завдяки результативному застосуванню системи управління якістю, у тому числі процесів, спрямованих на постійне її поліпшення.

Варто відзначити, що отриманий сертифікат на систему управління якістю – не кінцевий результат, адже однією з вимог стандарту є постійне її вдосконалення та підвищення її результативності. Тобто потрібно регулярно переглядати і актуалізувати існуючі документи з урахуванням більш сучасних підходів до виробництва, нових видів послуг і т.д. Тільки за таких умов система управління якістю буде ефективно працювати і дасть позитивний результат.   

Фахівці ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» мають багаторічний досвід в питаннях сертифікації систем управління якістю на відповідність вимогам стандарту ISO 9001. Ми проведем процедуру сертифікації на максимально вигідних для Вас умовах! Призначена нашим органом сертифікації команда аудиторів буде щорічно проводити на Вашому підприємстві наглядові аудити, щоб забезпечити постійну відповідність Вашої системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 та ініціювати її неухильне поліпшення.

Консультації з питань сертифікації систем управління якістю за тел.: + 38 (061) 233-05-90, (050) 208-01-11, (097) 952-86-14 або надсилайте заявку на e-mail: isosert@ukr.net, zdcsms@zdcsms.zp.ua