Законом України від 06.06.2019 № 2740-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання» внесені зміни, зокрема до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», з якого виключено частину сьому статті 17. Вона передбачала проведення на добровільних засадах повірки засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), які не застосовуються у сфері законодавчої метрології та перебувають в експлуатації.

Також наказом Мінекономрозвитку від 16.04.2019 № 642 внесені зміни до наказу Мінекономрозвитку від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів». Зокрема, з документу виключено пункт 3, який установлював, що цей Порядок може використовуватись під час повірки на добровільних засадах ЗВТ, які не застосовуються у сфері законодавчої метрології та перебувають в експлуатації.

Зазначені положення виключені із законодавства про метрологію і метрологічну діяльність у зв’язку з неоднозначністю їх застосування, а саме, можливістю віднесення послуг з повірки ЗВТ, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології до повірки ЗВТ, які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, і навпаки.

Здійснюючи свою господарську діяльність ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» неухильно дотримується вимог чинного законодавства України, у тому числі у сфері технічного регулювання. Тому, з метою уникнення непорозумінь, пов’язаних з вищезазначеними змінами законодавства, ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» з 01.01.2020 ПРИПИНЯЄ надання Замовникам послуг з повірки ЗВТ, які не застосовуються в сфері законодавчо регульованої метрології.

З метою забезпечення єдності вимірювань на підприємствах та в організаціях, а також достовірності результатів вимірювань, які проводяться під час контролю параметрів продукції, що виробляється, та (або) випробувань готової продукції для гарантування її стабільної якості, ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», керуючись рекомендаціями Мінекономрозвитку та враховуючи положення національного стандарту ДСТУ ISO 10012, пропонує Замовникам для підтвердження метрологічної придатності ЗВТ, які не застосовуються в сфері законодавчо регульованої метрології:

— послуги з калібрування ЗВТ із видачею сертифіката калібрування, що надає докази метрологічної простежуваності результатів вимірювань;
— послуги з перевіряння ЗВТ із видачею сертифіката перевіряння, що засвідчує відповідність ЗВТ метрологічним вимогам щодо використання за призначенням.

Ці послуги надаватимуться на добровільних засадах на підставі погоджених графіків (заявок).

Одним з важливих чинників для випуску якісної продукції є забезпечення на підприємстві єдності і достовірності результатів вимірювань, а для цього необхідне метрологічне підтвердження придатності ЗВТ для проведення конкретного вимірювання. Таке метрологічне підтвердження може здійснюватись у будь-яких формах з урахуванням виду діяльності підприємства та сфери застосування ЗВТ.

Рішення щодо вибору виду метрологічного підтвердження ЗВТ, які не застосовуються в сфері законодавчо регульованої метрології, підприємство приймає самостійно. Але головним критерієм повинні бути вимоги, які висуваються до точності вимірювань параметрів чи характеристик продукції, що виробляється.

Просимо врахувати вищезазначену інформацію при формуванні заявок на надання метрологічних послуг на 2020 рік.

Висловлюємо всім нашим Замовникам щиру повагу та вдячність за багаторічну співпрацю в сфері забезпечення єдності та достовірності результатів вимірювань і запрошуємо до подальшого взаємовигідного співробітництва!