ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» підпорядковується Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.

     Основна мета діяльності ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» — допомогти товаровиробникам та іншим суб’єктам підприємницької діяльності почуватись впевнено у бурхливому океані ринкових відносин. Ми прагнемо стати корисними усім тим, хто ставить собі за мету випускати якісну продукцію або надавати якісні послуги, здатні конкурувати як на внутрішньому, так і на світовому ринку.

     На ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» функціонує система управління якістю, сертифікована відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015, яка гарантує високий технічний рівень, доступність, об’єктивність та достовірність наданих нами послуг.