Орган із сертифікації ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» надає послуги із сертифікації промислової продукції, а саме:
— електропобутового та аналогічного обладнання і комплектувальних виробів;
— електроустановних виробів;
— з’єднувальних та розподільчих пристроїв;
— пристроїв керування;
— регулювального обладнання;
— захисного устаткування;
— трансформаторів;
— перетворювачів;
— ручних електромеханічних машин;
— переносних верстатів та інструменту слюсарно-монтажного з ізолювальними рукоятками;
— машин електричних;
— кабельно-провідникової продукції;
— обладнання металообробного та деревообробного;
— обладнання технологічного для харчової та м’ясо-молочної промисловості;
— обладнання технологічного для підприємств громадського харчування та харчоблоків;
— апаратури радіоелектронної побутової;
— засобів обчислювальної техніки;
— світлотехнічної продукції і комплектувальних виробів до неї;
— хімічних джерел струму;
— арматури трубопровідної;
— зварювального обладнання;
— меблів.

Порядок проведення сертифiкацiї промислової продукції складається з наступних етапів:
— подання заявки на сертифiкацiю;
— розгляд заявки та аналiз наданої документацiї;
— прийняття рiшення за заявкою iз зазначенням схеми сертифiкацiї;
— аналіз наданої документації, обстеження виробництва продукцiї, що сертифiкується, або оцінку системи управління якістю виробництва, якщо це передбачено схемою сертифiкацiї;
— вiдбір зразкiв для випробувань, ідентифікація продукції;
— випробування зразкiв продукцiї;
— аналiз одержаних результатiв та прийняття рiшення про можливiсть видачi (про відмову щодо видачі) сертифiката вiдповiдностi;
— видача сертифiката вiдповiдностi, укладання лiцензiйної угоди та занесення сертифiкованої продукцiї до реєстру органу із сертифікації;
— технічний нагляд за сертифiкованою продукцiєю.

СХЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ

Сертифікація промислової продукції, в залежності від особливостей та стану її виробництва, може проводитись за однією з наступних схем:

Схема Документи  
Сертифікація партії продукції

Заявка
Додаток до заявки
Опитувальна анкета
Перелік документів

 

 

Сертифікація продукції, що випускається серійно, з аналізом наданої документації

Заявка
Додаток до заявки
Опитувальна анкета
Перелік документів

  
Сертифікація продукції, що випускається серійно, з обстеженням виробництва

Заявка
Додаток до заявки
Опитувальна анкета
Перелік документів

  
Сертифікація продукції, що випускається серійно, з оцінкою системи управління  якістю

Заявка
Додаток до заявки
Опитувальна анкета
Перелік документів

  

Консультації з питання сертифікації промислової продукції за тел.: +38 (061) 221-05-18