Технічний регламент законодавчо регульованих ЗВТ

ООВ/ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» акредитований та призначений на проведення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих ЗВТ наступних засобів вимірювальної техніки:

трансформатори вимірювальні струму та напруги;

мірники металеві (в тому числі для вина і спирту).

Для проведення оцінки відповідності ЗВТ вимогам технічного регламенту заявник подає до ООВ/ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»  заявку та комплект документів, зокрема:

— товаросупроводжувальні документи;

— загальний опис ЗВТ;

— технічні умови (за наявності) та інші документи (за необхідності);

— протоколи випробувань;

— основні конструкторські креслення, схеми елементів та описи і пояснення до них, документацію з оцінки ризиків та інші документи (за необхідності), які є доказовою базою відповідності ЗВТ вимогам технічних регламентів;

— документацію стосовно СУЯ – при використанні модуля D.

Модуль, за яким проводитиметься оцінка відповідності, обирається виробником відповідно до вимог технічного регламенту до кожного конкретного ЗВТ.