Сертифікація послуг з тимчасового розміщення проводиться за ініціативою заявника з метою встановлення відповідності цих послуг вимогам нормативних документів і чинного законодавства, а також для підтвердження незалежною третьою стороною того, що вони мають відповідну якість, безпечні для життя і здоров’я громадян та збереження їхнього майна.

Об’єктом сертифікації є послуги з тимчасового розміщення, що надаються суб’єктами туристичної діяльності в колективних та індивідуальних засобах розміщення.

Сертифікація послуг з тимчасового розміщення (проживання) за показниками безпеки проводиться відповідно до вимог ДСТУ 4268:2003 «Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги». Цей стандарт встановлює класифікацію засобів розміщування, загальні вимоги до них та до послуг, які вони надають.

Сертифікація послуг з тимчасового розміщення (проживання) на підтвердження категорії (зірки) регламентується ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів». Класифікацію готелів та аналогічних засобів розміщування за категоріями здійснюють згідно із загальною характеристикою готелю, яку визначають комплексом вимог до:
• матеріально-технічної оснащеності;
• переліку надаваних послуг;
• кваліфікації персоналу.

     СХЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ

Схема (модель) сертифікації заявлених послуг визначається органом з сертифікації за узгодженням із заявником до початку робіт із сертифікації.
Вибір схеми (моделі) залежить від особливостей надання послуг з тимчасового розміщення.

Сертифікація з обстеженням засобу розміщення Сертифікація з оцінкою сертифікованої системи управління якістю
Сертифікат відповідності та ліцензійна угода на право його застосування та маркування послуг знаком відповідності видається на підставі позитивних результатів вибіркової перевірки номерного фонду, обстеження засобу розміщення та подальшого технічного нагляду за наданням сертифікованих послуг в період дії сертифіката відповідності, проведення вибіркових перевірок номерного фонду, в терміни та в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду Сертифікат відповідності та ліцензійна угода на право його застосування та маркування послуг знаком відповідності, видається на підставі позитивних результатів вибіркової перевірки номерного фонду, оцінки системи управління якістю підприємства, що сертифікується, подальшого технічного нагляду за наданням послуг, проведення вибіркової перевірки номерного фонду, в терміни та в кількості, встановлених у програмі технічного наглядуСертифікат відповідності та ліцензійна угода на право його застосування та маркування послуг знаком відповідності, видається на підставі позитивних результатів вибіркової перевірки номерного фонду, оцінки системи управління якістю підприємства, що сертифікується, подальшого технічного нагляду за наданням послуг, проведення вибіркової перевірки номерного фонду, в терміни та в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду
Термін дії сертифіката відповідності
Термін дії сертифіката відповідності – до двох роківТермін дії сертифіката відповідності встановлюється з урахуванням терміну дії сертифіката на систему управління якістю, але не перевищує трьох років
Порядок сертифікації
Процес сертифікації послуг з тимчасового розміщення, що надаються серійно з обстеженням виробництва складається з таких етапів:
— подання, розгляд заявки на проведення сертифікації та прийняття рішення за нею;
— укладання господарчого договору на проведення робіт;
— оформлення фінансових документів для оплати та оплата робіт;
— затвердження складу комісії для проведення робіт;
— обстеження виробництва (попередня оцінка, перевірка і оцінка процесу надання послуг, оформлення результатів обстеження);
— аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про видачу (неможливість видачі) сертифікату відповідності;
— реєстрація сертифіката відповідності в реєстрі органу із сертифікації;
— видача сертифікату відповідності, укладання ліцензійної угоди про надання права застосування сертифікату відповідності;
— технічний нагляд за сертифікованими послугами з тимчасового розміщення
Процес сертифікації послуг з тимчасового розміщення, що надаються серійно за схемою з оцінкою СУЯ складається з таких етапів:
— подання та розгляд заявки;
— прийняття рішення за заявкою;
— укладання договору на проведення робіт;
— оформлення фінансових документів для оплати та оплата робіт;
— створення комісії для проведення робіт з сертифікації послуг з тимчасового розміщення;
— розробка програми проведення робіт;
— оцінка СУЯ підприємства;
— оцінювання процесу надання послуг;
— аналіз отриманих результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифікату відповідності;
— розробка програми технічного нагляду за сертифікованими послугами з тимчасового розміщення;
— оформлення та реєстрація сертифікату відповідності на послуги з тимчасового розміщення;
— оформлення ліцензійної угоди та видача сертифікату відповідності;
— технічний нагляд за сертифікованими послугами з тимчасового розміщення.
Форми документів

Заявка

Опитувальна анкета

Перелік документів, що додаються до заявки для проведення робіт з сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання)

Заявка

Опитувальна анкета

Перелік документів, що додаються до заявки для проведення робіт з сертифікації послуг, що надаються серійно за схемою: з оцінкою системи управління якістю

     

КАТЕГОРИЗАЦІЯ ГОТЕЛІВ

Орган із сертифікації ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» призначено на проведення робіт з оцінювання готелів на присвоєння категорій.

Категоризація готелів з присвоєнням їм відповідної кількості зірок (від однієї до п’яти) є одним з найпоширеніших у світі механізмів інформування клієнтів про рівень умов розміщення й обслуговування у тому чи іншому готелі. Ця процедура є обов’язковою для всіх вітчизняних готелів з листопада 2013 року, коли набули чинності відповідні зміни до Закону України «Про туризм». Згідно із ст. 19 зазначеного закону надавати послуги з тимчасового розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії  ЗАБОРОНЕНО.

Категоризація готелів здійснюється відповідно до «Порядку встановлення категорії готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)» та «Порядку доведення до споживачів інформації про вид об’єкта туристичної інфраструктури та його категорії».

Категорії готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), встановлюються за результатами добровільної сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) стосовно безпеки для життя і здоров’я людей, захисту їх майна та охорони довкілля. Сертифікацію та оцінку відповідності готелів критеріям якості послуг і сервісу для подальшого присвоєнням категорії від однієї до п’яти зірок можуть проводити тільки акредитовані органи із сертифікації.

Набір мінімальних вимог, наявність яких дозволяє віднести готель до тієї чи іншої категорії, регламентований національним стандартом ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів», в основу якого покладені стандарти Великобританії та Італії. Чим вища категорія, тим складніші вимоги і до матеріально-технічного оснащення готелів, і до кваліфікації персоналу. Інформувати споживачів про те, скільки «зірок» має готель, повинен спеціальний знак категорії, розміщений на фасаді будівлі. Найвища категорія позначається символом «*****», а найнижча – «*».У нижній частині знака обов’язково мають бути вказані номер та дата видачі свідоцтва про встановлення категорії.

Висококваліфіковані та досвідчені фахівці нашого підприємства за потреби нададуть вам консультативну допомогу та проведуть усі необхідні роботи із сертифікації послуг з тимчасового розміщення у максимально короткі терміни.

Консультації з питань сертифікації послуг з тимчасового розміщення за тел.:+ 38 (061) 233-05-90, (050) 208-01-11, (097) 952-86-14.