Сертифікація послуг харчування, що надаються ресторанами, барами, кафе, їдальнями, закладами постачання їжі тощо, проводиться на відповідність вимогам безпеки, встановленим у нормативних документах, що діють в Україні.

СХЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ

Схема (модель) сертифікації заявлених послуг харчування визначається органом з сертифікації за узгодженням із заявником до початку робіт із сертифікації. Вибір схеми (моделі) залежить від виду надання послуги харчування, номенклатури та кількості виробленої кулінарної продукції, типу та класу підприємства харчування та інших вихідних даних.

Сертифікація з обстеженням виробництваСертифікація з оцінкою сертифікованої системи управління якістю
Сертифікат відповідності та ліцензійна угода на право його застосування та маркування послуг знаком відповідності, видається на підставі позитивних результатів випробувань акредитованою лабораторією зразків кулінарної продукції, відібраних в кількості, встановленою ОС, обстеження виробництва та подальшого технічного нагляду за наданням сертифікованих послуг в період дії сертифіката відповідності, проведення контрольних випробувань зразків кулінарної продукції, в терміни та в кількості, встановлених у програмі технічного наглядуСертифікат відповідності та ліцензійна угода на право його застосування та маркування послуг знаком відповідності, видається на підставі позитивних результатів випробувань акредитованою лабораторією зразків кулінарної продукції, відібраних в кількості, встановленою ОС, оцінки системи управління якістю, що сертифікується, подальшого технічного нагляду за наданням послуг, проведення контрольних випробувань зразків кулінарної продукції, в терміни та в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду
Термін дії сертифіката відповідності
Термін дії сертифіката відповідності – до двох роківТермін дії сертифіката відповідності встановлюється з урахуванням терміну дії сертифіката на систему управління якістю, але не перевищує трьох років
Порядок сертифікації
Процес сертифікації послуг харчування, що надаються серійно з обстеженням виробництва складається з таких етапів:
— подання, розгляд заявки на проведення сертифікації та прийняття рішення за нею;
— укладання господарчого договору на проведення робіт;
— оформлення фінансових документів для оплати та оплата робіт;
— затвердження складу комісії для проведення робіт;
— обстеження виробництва (попередня оцінка, перевірка і оцінка процесу виробництва, оформлення результатів обстеження);
— відбір та ідентифікацію зразків кулінарної продукції для випробувань;
— аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість (неможливість) видачі сертифіката відповідності;
— реєстрація сертифіката відповідності в реєстрі органу із сертифікації;
— видача сертифіката відповідності, укладання ліцензійної угоди про надання права застосування сертифіката відповідності;
— технічний нагляд за сертифікованими послугами харчування
Процес сертифікації послуг харчування, що надаються серійно за схемою з оцінкою СУЯ складається з таких етапів:
— подання та розгляд заявки;
— прийняття рішення за заявкою;
— укладання договору на проведення робіт;
— оформлення фінансових документів для оплати та оплата робіт;
— створення комісії для проведення робіт з сертифікації послуг харчування;
— розробка програми проведення робіт;
— оцінка СУЯ підприємства;
— оцінювання процесу надання послуг;
— відбір, ідентифікація зразків продукції;
— випробування зразків кулінарної продукції в акредитованій випробувальній лабораторії;
— аналіз отриманих результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;
— розробка програми технічного нагляду за сертифікованими послугами харчування;
— оформлення та реєстрація сертифіката відповідності на послуги харчування;
— оформлення ліцензійної угоди та видача сертифіката відповідності;
— технічний нагляд за сертифікованими послугами харчування
Форми документів

Заявка

Опитувальна анкета

Перелік документів, що додаються до заявки для проведення робіт з сертифікації послуг харчування

Заявка

Опитувальна анкета

Перелік документів, що додаються до заявки для проведення робіт з сертифікації послуг, що надаються серійно за схемою: з оцінкою системи управління якістю

Консультації з питань сертифікації послуг харчування за тел.+ 38 (061) 233-05-90, (050) 208-01-11, (097) 952-86-14 або надсилайте заявку на e-mail: zdcsms@zdcsms.zp , uaisosert@ukr.net