Орган iз сертифiкацiї ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» проводить сертифiкацiю таких видiв нафтопродуктiв:
— паливо (бензини автомобiльнi, дизельне, газотурбiнне, мазути, та побутовi);
— паливо для реактивних двигунiв;
— оливи (моторнi, карбюраторнi, унiверсальнi, дизельнi), крiм олив для двотактних двигунiв;
— мастильно-охолоджувальнi технологiчнi засоби (оливнi, на водянiй основi, пасти);
— бiтуми нафтовi.

Порядок проведення сертифiкацiї нафтопродуктiв передбачає:
— подання заявки на сертифiкацiю;
— розгляд заявки та аналiз наданої документацiї;
— прийняття рiшення за заявкою iз зазначенням схеми (моделі) сертифiкацiї;
— обстеження виробництва продукцiї, що сертифiкується, або оцінку системи управління якістю виробництва, якщо це передбачено схемою сертифiкацiї;
— вiдбір зразкiв для випробувань, ідентифікація продукції;
— випробування зразкiв продукцiї;
— аналiз одержаних результатiв та прийняття рiшення про можливiсть видачi (про відмову щодо видачі) сертифiката вiдповiдностi;
— видачу сертифiката вiдповiдностi, укладання лiцензiйної угоди та занесення сертифiкованої продукцiї до реєстру органу із сертифікації;
— визнання сертифiкатiв вiдповiдностi (виданих на цю продукцiю за кордоном), що пiдтверджують вiдповiднiсть iмпортної продукцiї вимогам нормативних документiв, чинних в Українi;
— технiчний нагляд за сертифiкованою продукцiєю;
— iнформацiю про результати робiт із сертифiкацiї.

СХЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ

Сертифікація нафтопродуктів, в залежності від виду та кількості продукції, що заявлена для сертифікації, стану виробництва та інших вихідних даних, може проводитись за однією з наступних схем:

Схема Документи  
Сертифікація партії продукції

Заявка
Додаток до заявки
Опитувальна анкета
Перелік документів

 

 

Сертифікація продукції, що випускається серійно, з аналізом наданої документації

Заявка
Додаток до заявки
Опитувальна анкета
Перелік документів

  
Сертифікація продукції, що випускається серійно, з обстеженням виробництва

Заявка
Додаток до заявки
Опитувальна анкета
Перелік документів

  
Сертифікація продукції, що випускається серійно, з оцінкою системи управління  якістю

Заявка
Додаток до заявки
Опитувальна анкета
Перелік документів

  

Консультації  з  питань сертифікації  нафтопродуктів  за  тел.:  +38 (061) 221-05-18