Сертифікація харчової продукції та продовольчої сировини, що виготовляється в Україні та ввозиться на її територію з інших країн для реалізації, проводиться органом із сертифікації ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» з ініціативи заявника (виробника, постачальника, споживача продукції) на відповідність вимогам чинних в Україні нормативних документів.

Порядок проведення сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини включає наступні етапи:
— подання заявки на сертифікацію;
— розгляд та прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;
— укладання господарчого договору на проведення робіт;
— оформлення фінансових документів для оплати та оплата робіт;
— обстеження виробництва;
— атестацію виробництва продукції, що сертифікується, оцінку системи управління безпечністю харчових продуктів /якістю або сертифікацію системи управління безпечністю харчових продуктів/якості, якщо це передбачено схемою сертифікації;
— відбір, ідентифікацію та випробування зразків продукції;
— аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;
— оформлення акта про зберігання зразка-свідка сертифікованої продукції;
— видачу сертифіката відповідності, укладання ліцензійної угоди та занесення сертифікованої продукції до Реєстру органу із сертифікації;
— технічний нагляд за сертифікованою продукцією.

СХЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ

Сертифікація харчової продукції та продовольчої сировини, в залежності від виду та кількості продукції, що заявлена для сертифікації, стану виробництва та інших вихідних даних, може проводитись за однією з наступних схем:

Схема Документи  
Сертифікація партії продукції

Заявка
Додаток до заявки
Опитувальна анкета
Перелік документів

 

 

Сертифікація продукції, що випускається серійно, з аналізом наданої документації

Заявка
Додаток до заявки
Опитувальна анкета
Перелік документів

  
Сертифікація продукції, що випускається серійно, з обстеженням виробництва

Заявка
Додаток до заявки
Опитувальна анкета
Перелік документів

  
Сертифікація продукції, що випускається серійно, з оцінкою системи управління безпечністю харчових продуктів/системи управління якістю

Заявка
Додаток до заявки
Опитувальна анкета
Перелік документів

  

Схема (модель) сертифікації заявленої продукції визначається органом з сертифікації за узгодженням із заявником до початку робіт із сертифікації.
Консультації з питань сертифікації харчової продукції та продовольчої сировини за тел.: +38 (061) 289-98-69