Сертифікація будівельних матеріалів застосовується для захисту інтересів і здоров’я споживачів. Ця процедура зводить до мінімуму ризик можливих проблем з навколишнім середовищем, в результаті використання неякісних будівельних матеріалів, а також гарантує безпеку і довговічність зведених споруд.

Порядок проведення сертифiкацiї продукції включає наступні етапи:
— подання заявки на сертифiкацiю;
— розгляд заявки та аналiз наданої документацiї;
— прийняття рiшення за заявкою iз зазначенням схеми сертифiкацiї;
— аналіз наданої документації, обстеження виробництва продукцiї, що сертифiкується, або оцінку системи управління якістю виробництва, якщо це передбачено схемою сертифiкацiї;
— вiдбір зразкiв для випробувань, ідентифікація продукції;
— випробування зразкiв продукцiї;
— аналiз одержаних результатiв та прийняття рiшення про можливiсть видачi (про відмову щодо видачі) сертифiката вiдповiдностi;
— видача сертифiката вiдповiдностi, укладання лiцензiйної угоди та занесення сертифiкованої продукцiї до реєстру органу із сертифікації;
— технічний нагляд за сертифiкованою продукцiєю.

СХЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ

 Схема сертифiкацiї визначається органом iз сертифiкацiї під час розгляду заявки з урахуванням вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17067, бажання заявника, особливостей та стану виробництва конкретної продукції.

Схема Документи  
Сертифікація партії продукції

Заявка
Додаток до заявки
Опитувальна анкета
Перелік документів

 

 

Сертифікація продукції, що випускається серійно, з аналізом наданої документації

Заявка
Додаток до заявки
Опитувальна анкета
Перелік документів

  
Сертифікація продукції, що випускається серійно, з обстеженням виробництва

Заявка
Додаток до заявки
Опитувальна анкета
Перелік документів

  
Сертифікація продукції, що випускається серійно, з оцінкою системи управління  якістю

Заявка
Додаток до заявки
Опитувальна анкета
Перелік документів

  

Консультації з питання сертифікації промислової продукції за тел.: +38 (061) 221-05-18