Перевіряння технічних умов (ТУ) та змін до них полягає у перевірці їх на відповідність нормативним документам та чинному законодавству України.
Для проведення перевіряння ТУ (змін до них) підприємство-власник ТУ подає наступні документи:
• ТУ (зміну до ТУ) – 3 примірника (оригінал та 2 дубліката);
• супровідний лист на бланку підприємства – 1 примірник;
• копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або документ, який засвідчує, що підприємство не є платником податку – 1 примірник;
• копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи про погодження ТУ – 1 примірник;
• копії інших документів про погодження, в тому числі органами державного нагляду, якщо це погодження встановлено чинними технічними регламентами, законодавством і центральними органами виконавчої влади, на які покладено функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності (якщо нема погоджувальних підписів у ТУ, завірених печаткою органу чи установи) – 1 примірник;
• каталожну карту продукції – 2 примірника;
• копію контракту (ліцензії) на застосування для ТУ іноземних фірм – 1 примірник;
• магнітний носій (дискета 3,5) з текстом ТУ (змін до них), який оформляють згідно з ГОСТ 28388.

Перевірка ТУ на харчові продукти, тютюнові вироби та алкогольні напої передбачає подачу додаткових документів (копій):
• перелік матеріалів, речовин, сировини, які застосовуються у процесі виготовляння – 1 примірник;
• висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи для продовольчої сировини, речовини та супутнього матеріалу – 1 примірник.

Під час перевірки ТУ, залежно від виду продукції, на вимогу подаються такі документи (копії):
• акт приймання дослідного зразка або акт кваліфікаційних випробувань установчої серії (першої промислової партії) – 1 примірник;
• протокол дегустаційних комісій харчових продуктів та алкогольних напоїв — 1 примірник;
• для харчової продукції – технологічну інструкцію чи інший документ опису технологічного процесу виготовляння — 1 примірник;
• свідоцтво про державну реєстрацію пестицидів, агрохімікатів і технічних засобів їх застосування — 1 примірник;
• протокол художньої ради — 1 примірник;
• акт державних приймальних випробувань – 1 примірник;
• висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи про погодження ТУ на продукцію, вимоги до якої встановлено в нормативно-правових актах — 1 примірник;
• ветеринарне свідоцтво для продукції тваринного походження — 1 примірник;
• реєстраційне свідоцтво для медичних виробів — 1 примірник.

Примітка. Копії поданих документів повинні бути завірені печаткою підприємства-власника ТУ. Зміну до ТУ подають із зміною до каталожної карти продукції , якщо зміну до ТУ пов’язано із зміною певних реквізитів каталожної карти продукції.
Вартість послуги – договірна.