Оцінка відповідності вимогам технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання проводиться для наступних видів продукції:
— електропобутове та аналогічне обладнання і комплектувальні вироби;
— регулювальне обладнання для низької напруги та захисне устаткування;
— зварювальне обладнання;
— машини електричні;
— обладнання технологічне для харчової, м’ясо-молочної промисловості, підприємств торгівлі, громадського харчування та харчоблоків;
— обладнання деревообробне та металообробне;
— техніка сільськогосподарська.

Оцінка відповідності продукції здійснюється на відповідність вимогам нормативних документів, зазначених у переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам даного технічного регламенту.

Для проведення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання застосовується на вибір виробника або його уповноваженого представника один з наступних модулів оцінки відповідності:
А (внутрішній контроль виробництва);
В (експертиза типу).
За бажанням заявника оцінювання відповідності може здійснюватися із використанням інших модулів та може бути застосована процедура оцінки відповідності із залученням призначеного органу з оцінки відповідності. Також виробник або уповноважена ним особа може звернутися до органу оцінки відповідності із заявою на облік декларації відповідності.

Разом із заявкою на проведення робіт з оцінки відповідності продукції заявник надає до органу оцінки відповідності:
— проект декларації;
— документ, що ідентифікує партію продукції;
— інші документи, що стосуються продукції, і видані центральними органами виконавчої влади згідно з їх повноваженнями (наприклад, висновок державної санітарно – епідеміологічної експертизи) – за необхідності;
— сертифікат походження продукції;
— контракт (договір) на постачання;
— товарно-супровідні документи.

Консультації з питань оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання за тел. +38 (061) 221-05-18.