Технічний регламент щодо неавтоматичних зважувальних приладів

ООВ/ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» акредитований та призначений на проведення оцінки відповідності неавтоматичних зважувальних приладів вимогам технічного регламенту.

Для проведення оцінки відповідності неавтоматичних зважувальних приладів вимогам технічного регламенту заявник подає до ООВ/ОС ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»  заявку та комплект документів, зокрема:

— товаросупроводжувальні документи;

— загальний опис ЗВТ;

— технічні умови (за наявності) та інші документи (за необхідності);

— протоколи випробувань;

— основні конструкторські креслення, схеми елементів та описи і пояснення до них, документацію з оцінки ризиків та інші документи (за необхідності), які є доказовою базою відповідності ЗВТ вимогам технічних регламентів.

Оцінка відповідності вимогам Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів проводиться шляхом застосування модулів F або G –  на вибір виробника або його уповноваженого представника.