Для проведення оцінки відповідності продукції вимогам технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд заявник подає до органу оцінки відповідності заявку.
До заявки додається технічна документація, яка повинна охоплювати усі стадії проектування, виробництва і експлуатації (застосування) продукції та давати можливість оцінити її відповідність вимогам технічного регламенту, зокрема:
— загальний опис продукції;
— технічний проект, виробничі креслення, схеми елементів, складальних вузлів;
— описи та пояснення щодо креслень і схем та такі, що стосуються застосування продукції;
— список стандартів (або їх частин) з переліку національних стандартів, які в разі застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічного регламенту;
— результати проектних розрахунків, випробувань;
— протоколи випробувань.

Консультації з питань оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд за тел.: +38 (061) 221-05-18.