Випробування

Начальник – Омельянович Анатолій Володимирович

Тел.: (061) 289-98-60
Заступник начальника – Тарасенко Оксана Євгенівна
Тел.: (061) 289-98-75

 

У сучасних умовах ринкової економіки основною конкурентною перевагою будь-якого підприємства є безпека і якість продукції, що випускається. Прямим доказом відповідності будь-якої продукції заявленим характеристикам слугують протоколи з результатами об'єктивних лабораторних випробувань, проведених незалежною акредитованою лабораторією або випробувальним центром.

Випробувальний центр ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» акредитований Національним агентством з акредитації України (НААУ) на компетентність відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (атестат акредитації від 15.01.2013 № 2 Н661). У поєднанні з наявністю висококваліфікованого персоналу та сучасного випробувального обладнання це гарантує нашим клієнтам якісне обслуговування, отримання точних, надійних і неупереджених результатів випробувань в обумовлені терміни, а також повну конфіденційність.

Атестат про акредитацію ВЦ ДП "ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

СФЕРА АКРЕДИТАЦІЇ

Випробувальний центр ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» акредитований на проведення:

випробувань колісних транспортних засобів (сертифікаційні випробування щодо індивідуального затвердження колісних транспортних засобів та обладнання);
випробувань промислової продукції  (
випробування електроприладів побутового та аналогічного призначення, низьковольтного обладнання; випробування технологічного обладнання для харчової промисловості, металообробного та деревообробного обладнання на відповідність вимогам технічних регламентів);
випробувань харчової продукції та продовольчої сировини за показниками якості та безпеки;
визначення кількісного і якісного вмісту генетично модифікованих організмів (ГМО) в харчовій продукції та продовольчій сировині.

Мета діяльності випробувального центру:
Своєчасне, у повному обсязі і з мінімальними витратами виконання замовлень на проведення випробувань, а також забезпечення достовірності та точності їх результатів шляхом виконання вимог нормативних документів щодо методів випробувань і правил застосування засобів вимірювальної техніки, випробувального обладнання та методик вимірювань.

Обравши випробувальний центр ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», кожен клієнт отримує комплексний підхід до вирішення своїх питань:
• ми оперативно визначаємо мінімальні терміни і найбільш прийнятну для замовників вартість всіх випробувальних робіт і гарантуємо своєчасне і якісне їх проведення;
• всі питання вирішуються в індивідуальному порядку, включаючи персональні консультації з питань, які знаходяться в компетенції випробувального центру.

Гарантія якості робіт досягається функціонуванням системи якості, яка передбачає:
• системний підхід до застосування ефективного контролю якості виконання випробувань;
• використання стандартизованих та валідованих методик;
• досягнення авторитету та довіри у замовників шляхом забезпечення своєчасного та якісного виконання замовлень у повному обсязі, з оптимальними витратами, неупередженим ставленням та дотриманням вимог замовників.

 


Кваліфікований персонал, сучасне обладнання, об'єктивність та достовірність у виконані робіт роблять Випробувальний центр ДП "ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" надійним партнером. Запрошуємо до співпраці!

Якщо Ви хочете заощадити свій час, збережіть на ПК зразки необхідних документів, заповніть всі поля і відправте попередню заявку на обробку фахівцям через форму "Відправити заявку".

Ви знаходитесь тут:ГоловнаПослугиВипробовування

Використання матерiалу цього сайту
можливе тiльки з посиланням на джерело

Повідомлення та інформацію про факти корупційних дій та інших зловживань службовим становищем з боку працівників ДП «Запоріжжястандартметрологія» Ви можете надавати за тел. +38 061 233-05-64, +38 061 220-01-69


Розроблено у 2014