Заявник надсилає заяву про встановлення відповідної категорії готелю акредитованому органу із сертифікації. Орган із сертифікації розглядає заяву та організовує проведення робіт із встановлення відповідної категорії готелю.
     У разі наявності позитивних результатів проведення добровільної сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) орган із сертифікації утворює комісію з питань оцінювання готелю і призначає її голову. До складу комісії з питань оцінювання можуть залучатися висококваліфіковані фахівці готельного господарства та туризму, представники Департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Склад комісії затверджується керівником органу із сертифікації. Для проведення зазначених робіт заявник зобов’язаний створити сприятливі для роботи комісії з питань оцінювання готелю умови, у тому числі безперешкодний доступ до приміщень, де надаються послуги, та необхідних документів.
     Орган із сертифікації надсилає документи про результати оцінювання готелю та пропозиції щодо встановлення йому відповідної категорії комісії із встановлення категорій готелям, яка протягом 14 днів розглядає їх і приймає рішення більшістю голосів. У разі прийняття рішення про неможливість присвоєння категорії, на яку претендує заявник, за погодженням із власником готелю або уповноваженою ним особою може бути встановлено нижчу категорію, якщо готель відповідає її вимогам.
Комісія із встановлення категорій готелям оформлює та видає заявнику свідоцтво про встановлення готелю відповідної категорії за формою, що розробляється та затверджується Міністерством економічного розвитку.
     Зазначене свідоцтво видається не більш як на три роки або не більш як на п’ять років – за наявності в готелі системи управління якістю.
     Комісія із встановлення категорії готелям надсилає органу із сертифікації відомості про встановлення готелю відповідної категорії. Інформація про категорію готелю зазначається на фасаді готелю поряд з його назвою. Заявник інформує органи із сертифікації про зміни умов надання послуг, що можуть вплинути на результати оцінювання готелю, підтверджені при встановленні категорії. Зміна встановленої категорії або повторне встановлення категорії готелю здійснюється відповідно до «Порядку встановлення категорії готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)».
     Вартість проведення робіт з оцінювання готелю зазначається в договорі, що укладається між заявником та органом із сертифікації.
Органи із сертифікації та комісія із встановлення категорій забезпечують дотримання конфіденційності інформації, що становить комерційну таємницю. Спірні питання, що виникають під час встановлення категорії готелям, розглядаються комісією з апеляцій, положення про яку затверджується Департаментом туризму та курортів за погодженням з Мінекономрозвитку.