Системи управління соціальною відповідальністю SA 8000

Стандарт SA 8000 розроблений Консультативною Нарадою Ради Агентства з Економічних Пріоритетів Акредитації (СЕРАА). Членами цієї організації є компанії, професійні союзи, неурядові організації, органи із сертифікації, академічні організації. Стандарт SA 8000 був опублікований у 1997 році, переглянутий – у 2001 році.

Мета стандарту – сприяти забезпеченню привабливості умов наймання для співробітників, поліпшенню умов їхньої праці і життєвого рівня.

Стандарт SA 8000 був створений для того, щоб компанії могли підтвердити використання соціально-відповідальних підходів у своїй діяльності. Система менеджменту, заснована на вимогах SA 8000, має загальні вимоги з ISO 9001. Наприклад, визначена політика компанії в сфері соціальної відповідальності, аналіз і перевірка з боку керівництва,планування, оцінка і вибір постачальників, прийняття коригувальних дій.

Крім перерахованих вище розділів, стандарт містить специфічні вимоги в сфері соціальної відповідальності, що стосуються використання дитячої праці, тривалості робочого часу, питань оплати праці, застосування дисциплінарних заходів, а також неприйнятність будь-якого виду дискримінації.

У світі вже давно визнано, що підприємства, які приділяють значну увагу персоналу, створенню необхідних і комфортних умов для роботи, є надійними партнерами. Використання етичних підходів до своїх співробітників, зокрема створення сприятливої атмосфери в колективі, є критерієм високого рівня менеджменту. І навпаки, співробітництво з компаніями, які не виконують ці вимоги, вважається неетичним і пов'язаним з додатковими ризиками. Компанії, у яких менеджмент здійснюється відповідно до вимог стандарту SA 8000, мають конкурентну перевагу, яка полягає у високій мотивації персоналу, що у свою чергу дозволяє ефективніше застосовувати сучасні системи менеджменту для досягнення намічених цілей, забезпечуючи при цьому постійну рентабельність.

Наявність на підприємстві інших стандартів, таких як ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18001 і т.д., доповнює стандарт SA 8000, забезпечуючи основу для інтеграції в рамках загальної системи менеджменту, що веде до скорочення ризиків і підвищення прибутковості компанії.

Структура стандарту SA 8000 включає чотири розділи. Четвертий розділ містить критерії відповідності і (у пункті 9) опис вимог до системи керування. Вимоги до системи керування охоплюють:
• Розділ 9.1. Політика
• Розділ 9.2. Аналіз з боку керівництва
• Розділи 9.3-9.4. Представники компанії
• Розділ 9.5. Планування і впровадження
• Розділи 9.6-9.9. Керування постачальниками, субпідрядниками і субпостачальниками
• Розділ 9.10-9.11.Прийняття коригувальних дій
• Розділ 9.12. Зовнішнє інформування
• Розділ 9.13. Доступ для проведення перевірок
• Розділ 9.14. Записи

З метою створення сприятливих і привабливих умов роботи для персоналу слід виконувати вимоги соціального стандарту SA 8000, в якому встановлені критерії для оцінки таких аспектів:
• Дитяча праця
• Примусова праця
• Здоров'я і техніка безпеки
• Свобода професійних об'єднань і право на переговори між роботодавцем і профспілками про укладення колективного договору
• Дискримінація
• Дисциплінарні стягнення
• Робочий час
• Компенсація
• Системи керування

Використання стандарту SA 8000 приводить до таких результатів:
• З'являється чітке визначення порядку та умов приймання працівників на роботу і здійснення трудової діяльності.
• У результаті застосування підходу з точки зору систем менеджменту встановлюється соціальна відповідальність як закон при веденні бізнесу.
• Відбувається постійне удосконалення умов праці.
• З'являється можливість за допомогою сертифікації провести незалежну перевірку соціальної орієнтованості підприємства.
• Сприяє появі офіційної схеми для залучення акціонерів та інших зацікавлених сторін.
• Приводить до появи чітких і доступних для користування рекомендацій.

Консультації з питань впровадження та сертифікації систем управління соціальною відповідальністю відповідно до стандарту SA 8000 за тел.: (061) 224-69-85.

Якщо Ви хочете заощадити свій час, збережіть на ПК зразки необхідних документів, заповніть всі поля і відправте попередню заявку на обробку фахівцям через форму "Відправити заявку".

Ви знаходитесь тут:ГоловнаПослугиСистеми управлінняСистеми управління соціальною відповідальністю SA 8000

Використання матерiалу цього сайту
можливе тiльки з посиланням на джерело

Повідомлення та інформацію про факти корупційних дій та інших зловживань службовим становищем з боку працівників ДП «Запоріжжястандартметрологія» Ви можете надавати за тел. +38 061 233-05-64, +38 061 220-01-69


Розроблено у 2014