Системи управління навколишнім середовищем ISO 14000

Навколишнє середовище впливає на багато аспектів нашого повсякденного життя: щоб зберегти здоров'я, ми маємо дихати чистим повітрям, пити чисту воду, уникати забруднення шкідливими відходами, не піддаватися впливу надмірного шуму чи вібрації. І в той же час наша діяльність сама нерідко завдає відчутної, а подекуди незворотної шкоди довкіллю – повітрю, воді, ґрунту, флорі, фауні, природним ресурсам і зрештою самій людині, як невід'ємній частині навколишнього середовища.

Протягом останніх двох десятиліть відбулися значні зміни в менталітеті та відношенні суспільства до довкілля. Результатом зусиль світової спільноти щодо запобігання та контролю забруднення навколишнього середовища, впровадження природоохоронних заходів, використання екологічно чистих технологій стало прийняття в 1992 році на конференції ООН, що відбулася в Ріо-де-Жанейро, Декларації про довкілля. У 1993 році Міжнародна організація із стандартизації (ISO) створила технічний комітет ТК 207 «Управління навколишнім середовищем», завданням якого стала розробка системи стандартів для управління навколишнім середовищем. Важливим результатом діяльності ТК 207 стало прийняття в 1996 році п'яти стандартів ISO серії 14000, що містять склад і опис елементів системи управління навколишнім середовищем, керівні вказівки щодо їх застосування, а також проведення екологічного аудиту.

Система екологічного управління є інструментом, який дає можливість організації:
• визначити екологічні аспекти своєї діяльності, продукції або послуг;
• оцінити їх вплив на навколишнє середовище;
• розробити та впровадити дії із запобігання забрудненню;
• встановити контроль за впливами і застосовувати коригувальні заходи;
• визначити застосовувані екологічні законодавчі та нормативні вимоги;
• забезпечити діяльність відповідно до екологічного законодавства України;
• визначати екологічні цілі і досягати їх;
• поліпшувати екологічні характеристики;
• збалансувати та інтегрувати економічні та екологічні інтереси;
• своєчасно адаптуватися до мінливих умов.

До потенційних вигод, пов'язаних з впровадженням ефективної системи екологічного управління, належать:
• поліпшення репутації організації в очах громадськості, органів державної влади, інвесторів;
• поліпшення взаємодії з постачальниками і споживачами;
• укладання договорів страхування з прийнятними внесками;
• отримання права на пільгове оподаткування;
• вдосконалення управління витратами;
• зменшення кількості інцидентів, що призводять до юридичної відповідальності;
• економія сировини, матеріалів та енергії.

У 2004 році Міжнародною організацією із стандартизації був здійснений перегляд стандартів серії ISO 14000. Як наслідок, в 2006 в Україні були введені в дію національні стандарти:
• ДСТУ ISO 14001:2006 Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO14001: 2004, IDT ) – на заміну ДСТУ ISO 14001-97;
• ДСТУ ISO 14004:2006 Системи екологічного управління. Загальне керівництво щодо принципів, систем та засобів забезпечення ( ISO 14004:2004 , IDT) – на заміну ДСТУ ISO 14004-97.

Міжнародні стандарти ISO серії 14000:
• ISO 14001:2004 Системи екологічного керування. Специфікація і керівництво по застосуванню.
• ISO 14004:2004 Системи екологічного керування. Загальне керівництво щодо принципів, систем та засобів забезпечення.
• ISO 14015:2001 Екологічний менеджмент . Екологічна оцінка площ та організацій.
• ISO 14020:2000 Екологічне маркування та декларації. Загальні принципи.
• ISO 14021:1999 Екологічне маркування та декларації. Екологічні самодекларації (Екологічне маркування ІІ типу).
• ISO 14024:1999 Екологічне маркування та декларації. Екологічне маркування I типу. Принципи і процедури.
• ISO/TR 14025:2006 Екологічне маркування та декларації. Екологічне маркування типу IIІ.
• ISO 14031:1999 Екологічний менеджмент. Оцінка екологічної результативності. Керівництво.
• ISO/TR 14032:1999 Екологічний менеджмент . Приклади оцінювання екологічної.
• ISO 14040:2006 Екологічний менеджмент . Оцінка життєвого циклу. Принципи і структура.
• ISO 14041:1998 Екологічний менеджмент . Оцінка життєвого циклу. Визначення цілі і сфери застосування та аналізування інвентаризації.
• ISO/TS 14048:2002 Екологічний менеджмент . Оцінка життєвого циклу. Формат документування даних щодо оцінки життєвого циклу.
• ISO/TR 14049:2000 Екологічний менеджмент . Оцінка життєвого циклу. Приклади застосування стандарту ISO 14041 для визначення цілі і галузі дослідження, а також аналізування інвентаризації.
• ISO 14050:2002 Екологічний менеджмент. Словник.
• ISO/TR 14062:2002 Настанови щодо інтеграції обліку екологічних аспектів у процес розробки продукту.
• ISO 14063:2006 Екологічний менеджмент. Обмін екологічною інформацією . Керівництво та приклади.

Багато з цих стандартів прийняті в Україні, як ідентичні національні стандарти (ДСТУ).

Впроваджуючи систему екологічного управління, кожна організація повинна визначити законодавчі та інші нормативні вимоги щодо навколишнього середовища, які вона зобов'язана виконати, і які застосовувані до екологічних аспектів її діяльності, продукції або послуг. Відповідність діяльності організації законодавчим і нормативним актам є одним з найважливіших критеріїв аудиту при сертифікації системи екологічного управління.

Консультації з питань впровадження та сертифікації систем управління навколишнім середовищем відповідно до стандарту ISO 14000 за тел.: (061) 224-69-85.

Якщо Ви хочете заощадити свій час, збережіть на ПК зразки необхідних документів, заповніть всі поля і відправте попередню заявку на обробку фахівцям через форму "Відправити заявку".

Ви знаходитесь тут:ГоловнаПослугиСистеми управлінняСистеми управління навколишнім середовищем ISO 14000

Використання матерiалу цього сайту
можливе тiльки з посиланням на джерело

Повідомлення та інформацію про факти корупційних дій та інших зловживань службовим становищем з боку працівників ДП «Запоріжжястандартметрологія» Ви можете надавати за тел. +38 061 233-05-64, +38 061 220-01-69


Розроблено у 2014