Системи управління безпекою та гігієною праці OHSAS 18001

OHSAS 18000 – це серія стандартів, що містять вимоги та керівні вказівки до розробки і впровадження систем менеджменту професійної безпеки й охорони праці, застосування яких забезпечує можливість організації управління ризиками в системі менеджменту і підвищення ефективності її функціонування. Вимоги стандартів відносяться саме до безпеки праці, а не безпеки продукції або послуг компанії.

Серія стандартів OHSAS 18000 об'єднує два стандарти:
• OHSAS 18001:2007 – Система менеджменту професійної безпеки та здоров'я. Вимоги.
• OHSAS 18002:2008 – Настанова щодо застосування OHSAS 18001. У даному стандарті цитуються вимоги OHSAS 18001, які доповнюються відповідними керівними вказівками.

Вимоги до системи управління гігієною та безпекою праці встановлені в міжнародному стандарті OHSAS 18001:2007. В Україні діє відповідна версія національного стандарту ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги».

Впровадження вимог стандарту і сертифікація системи управління гігієною та безпекою праці на відповідність даним вимогам є добровільними, проте наявність сертифіката відповідності може бути обов'язковою вимогою замовника при проведенні тендеру.

Призначення стандарту:
• Мінімізація ризиків виникнення нещасних випадків, аварій та аварійних ситуацій;
• Скорочення витрат на підтримку безпеки умов праці, виплату компенсацій та допомог;
• Скорочення витрат на сплату штрафів, виконання приписів наглядових органів в галузі охорони праці і т.д.;

Конкурентні переваги впровадження OHSAS 18001:
• Підвищення ефективності бізнесу шляхом зниження невиробничих втрат (на ліквідацію наслідків аварій та інцидентів, сплату штрафів та реалізацію приписів) ;
• Зниження ризиків аварій, аварійних ситуацій, нещасних випадків;
• Підвищення лояльності наглядових органів, громадських організацій, своїх співробітників;
• Можливість залучення цінних фахівців;
• Переваги в тендерах, конкурсах;
• Виконання умов отримання замовлення;
• Підвищення інвестиційної привабливості;
• Підвищення іміджу компанії як соціально орієнтованої;
• Вивільнення вищого керівництва для прийняття стратегічних рішень;
• Підвищення вірогідності успішної реалізації бізнес-планів, досягнення цілей.

Система управління гігієною та безпекою праці – це частина загальної системи управління, спрямована на ідентифікацію небезпек, оцінку та управління ризиками у сфері безпеки і гігієни праці, пов'язаними з діяльністю організації. Вона охоплює політику і цілі організації в сфері гігієни та безпеки праці, організаційну структуру, процедури та ресурси для розробки, впровадження, досягнення, аналізу і підтримки в робочому стані політики організації щодо забезпечення належних умов праці і професійної безпеки.

Впроваджуючи систему управління гігієною та безпекою праці , кожна організація повинна визначити законодавчі та інші вимоги щодо гігієни та безпеки праці, які вона зобов'язана виконувати, і які стосуються її видів діяльності, продукції та послуг, обладнання та приміщень.

Сертифікат відповідності системи управління гігієною та безпекою праці вимогам стандарту видається на 3 роки, при цьому щорічно проводиться інспекційний контроль (наглядовий аудит) для підтвердження відповідності системи управління вимогам стандарту.

Консультації з питань впровадження та сертифікації систем управління гігієною та безпекою праці відповідно до стандарту OHSAS 18001 за тел.: (061) 224-69-85.

Якщо Ви хочете заощадити свій час, збережіть на ПК зразки необхідних документів, заповніть всі поля і відправте попередню заявку на обробку фахівцям через форму "Відправити заявку".

Ви знаходитесь тут:ГоловнаПослугиСистеми управлінняСистеми управління безпекою та гігієною праці OHSAS 18001

Використання матерiалу цього сайту
можливе тiльки з посиланням на джерело

Повідомлення та інформацію про факти корупційних дій та інших зловживань службовим становищем з боку працівників ДП «Запоріжжястандартметрологія» Ви можете надавати за тел. +38 061 233-05-64, +38 061 220-01-69


Розроблено у 2014