Системи управління безпечністю харчових продуктів НАССР ISO 22000

Системи управління безпечністю харчових продуктів застосовують практично в усьому світі як надійний захист споживачів від небезпек, які можуть супроводжувати харчову продукцію. Їх запровадження вимагає законодавство Європейського Союзу, США, Канади, Японії, Нової Зеландії та багатьох інших країн світу.

В основу міжнародних стандартів на системи управління безпечністю харчових продуктів покладено концепцію НАССР (від англ. "Hazard Analysis and Critical Control Point") – «Аналізування небезпечних чинників і контролю критичних точок». Цю концепцію і настанови щодо її застосування викладено в «Рекомендованому міжнародному зводі правил гігієни харчових продуктів» Комісії Codex Alimentarius, яка на сьогоднішній день є найважливішим міжнародним інформаційним центром, що розробляє стандарти харчової безпеки.

НАССР передбачає заходи, що забезпечують необхідний рівень показників безпеки продукції в процесі її виробництва, причому саме в тих критичних точках технологічного процесу, де може виникнути загроза появи небезпечних чинників. Система дозволяє виділити всі потенційно небезпечні чинники у харчовому продукті та запобігти їх виникненню.

В Україні застосування систем управління безпечністю харчових продуктів, заснованих на принципах НАССР, є обов'язковим для всіх підприємств, які займаються виробництвом або введенням в обіг харчових продуктів. Цього вимагає Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». Оскільки запровадження НАССР потребує часу та певних ресурсів, законом передбачені певні перехідні періоди. Зокрема, для потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей), ця норма стає обов'язковою вже з 20 вересня 2017 року. Підприємства, які займаються виробництвом, реалізацією або введенням в обіг харчових продуктів, що не містять необроблених інгредієнтів тваринного походження (крім малих потужностей) мають впровадити систему управління безпечністю харчових продуктів до 20 вересня 2018 року. А всі підприємства з малими потужностями – до 20 вересня 2019 року.

Запровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на базі концепції НАССР надає підприємству змогу:
• гарантувати випуск безпечної продукції за рахунок систематичного контролю на всіх стадіях виробництва;
• належним чином керувати всіма небезпечними чинниками, які загрожують безпечності харчових продуктів – запобігати, усувати чи мінімізувати їх;
• гарантувати, що харчові продукти є безпечними на момент їх споживання в їжу;
• забезпечити належні гігієнічні умови виробництва у відповідності з міжнародними нормами;
• демонструвати відповідність застосовним законодавчим та нормативним вимогам щодо безпечності харчових продуктів;
• укріпити довіру споживачів, замовників та органів нагляду до продукції, що виробляється та підвищити імідж підприємства;
• розширити мережу споживачів продукції та вийти на закордонні ринки;
• підвищити відповідальність персоналу за випуск безпечної продукції та забезпечити розуміння всіма робітниками підприємства першорядної важливості аспектів безпечності продукції;

Для розроблення та впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів необхідно реалізувати сім принципів НАССР, які являють собою узагальнене формулювання вимог:
Принцип №1. Провести аналіз небезпечних чинників.
Принцип №2. Визначити критичні точки керування (КТК).
Принцип №3. Установити критичну (-і) межу (-і).
Принцип №4. Установити систему моніторингу КТК.
Принцип №5. Установити коригувальну дію, яку буде виконано, коли моніторинг покаже, що конкретна КТК перебуває поза керуванням.
Принцип №6. Установити процедури перевіряння для підтвердження того, що система НАССР функціонує результативно.
Принцип №7. Установити порядок документування всіх процедур та ведення протоколів, доречних до цих принципів та їх застосування.

На базі концепції НАССР було розроблено декілька стандартів, які застосовуються в окремих країнах і регіонах або в окремих ланках харчового ланцюга. Найбільш застосовуваними є стандарт ISO 22000:2005 «Системи управління безпечністю харчових продуктів – Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга», розроблений Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO).

В Україні на сьогоднішній день діють два стандарти – ДСТУ 4161-2003 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги» (національний) та ДСТУ ISO 22000:2007 (ідентичний міжнародному стандарту ISO 22000:2005). Їх паралельне існування пов'язане передусім з певними складнощами виконання українськими підприємствами окремих вимог стандарту ДСТУ ISO 22000 (наприклад щодо власних, а не орендованих виробничих приміщень). Процес впровадження ДСТУ ISO 22000 для підприємств, на яких функціонує система управління безпечністю харчових продуктів у відповідності з ДСТУ 4161-2003, буде легшим, ніж для підприємств, які розпочинають цю роботу з «нуля», тому що обидва ці стандарти базуються на принципах НАССР і на засадах системного керування.

Стандарт ДСТУ ISO 22000:2007 поєднує загальновизнані ключові елементи:
• інтерактивне інформування;
• системне керування;
• програми-передумови;
• принципи НАССР .

Вимоги стандарту можуть бути використані для створення системи управління безпечністю харчових продуктів всіма організаціями, які безпосередньо чи опосередковано беруть участь у харчовому ланцюзі, наприклад:
• виробниками кормів, фермерами, виробниками інгредієнтів, виробниками та постачальниками харчових продуктів, підприємствами роздрібної та оптової торгівлі, підприємствами громадського харчування, організаціями, які надають послуги з транспортування, зберігання та дистрибуції, послуги з миття та дезінфекції і т. д.
• виробниками та постачальниками обладнання для харчової промисловості, мийних та дезінфекційних засобів, добрив, пестицидів та ветеринарних препаратів, пакувальних та інших матеріалів, що контактують з харчовими продуктами і т. д.

Слід зазначити, що стандарт ДСТУ ISO 22000 максимально узгоджений з ДСТУ ISO 9001, що робить можливим їх сумісне застосування.

Запровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на підприємстві – тривалий процес, який стосується всіх служб і всього персоналу. Він не обмежується лише розробкою документації та наведенням елементарного порядку на виробництві. Для запровадження дієвої системи управління безпечністю харчових продуктів необхідне, передусім, навчання найвищого керівництва, групи НАССР, персоналу, що виконує роботи, які впливають на безпечність продуктів, та осіб, відповідальних за здійснення оперативного контролю. Може виникнути потреба в зміненні технологічних процесів або методів пакування, перегляді вимог до постачальників сировини та матеріалів, або навіть і в заміні виробничого устаткування чи переплануванні приміщень.

Під час розробляння системи підприємство має змогу використовувати такі настанови:
• ДСТУ-Н ISO/TS 22004:2009 (ISO/TS 22004:2005) Системи управління безпечністю харчових продуктів – Настанова щодо застосування ISO 22000:2005;
• ДСТУ ISO 22005:2009 (ISO 22005:2007) Простежуваність у кормових та харчових ланцюгах – Загальні принципи та основні вимоги щодо розроблення та запровадження системи;
• PAS 220:2008 Програми-передумови харчової безпеки для харчових виробництв – стандарт, розроблений Британським інститутом стандартів;
• ISO/TS 22002-1:2009 Програми-передумови для безпечності харчових продуктів. Частина 1. Харчова промисловість.

Сертифікацію системи управління безпечністю харчових продуктів підприємства здійснюють на добровільній основі, з метою демонстрації її відповідності нормативним вимогам, гарантування безпечності продукції та підвищення довіри з боку замовників, споживачів та органів контролю.

Консультації з питань впровадження та сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів, заснованих на принципах НАССР, відповідно до стандартів ДСТУ 4161 та ISO 22000 за тел.: (061) 289-98-69.

Якщо Ви хочете заощадити свій час, збережіть на ПК зразки необхідних документів, заповніть всі поля і відправте попередню заявку на обробку фахівцям через форму "Відправити заявку".

Ви знаходитесь тут:ГоловнаПослугиСистеми управлінняСистеми управління безпечністю харчових продуктів НАССР ISO 22000

Використання матерiалу цього сайту
можливе тiльки з посиланням на джерело

Повідомлення та інформацію про факти корупційних дій та інших зловживань службовим становищем з боку працівників ДП «Запоріжжястандартметрологія» Ви можете надавати за тел. +38 061 233-05-64, +38 061 220-01-69


Розроблено у 2014