Сертифікація нафтопродуктів

 

Начальник сектору підтвердження відповідності нафтопродуктів - Бібко Андрій Сергійович

Тел.: (061) 220-01-67

Роботи iз сертифiкацiї нафтопродуктiв проводяться у порядку, встановленому Правилами обов'язкової сертифiкацiї нафти та нафтопродуктiв, затвердженими наказом Держстандарту України вiд 16.01.1997 № 19 i зареєстрованими в Мiнiстерствi юстицiї України 26.02.1997 за № 52/1856.

Орган iз сертифiкацiї ДП «ЗАПОРІЖЖЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» проводить сертифiкацiю таких видiв нафтопродуктiв:
- паливо (бензини автомобiльнi, дизельне, газотурбiнне, мазути, та побутовi);
- паливо для реактивних двигунiв;
- оливи (моторнi, карбюраторнi, унiверсальнi, дизельнi), крiм олив для двотактних двигунiв;
- мастильно-охолоджувальнi технологiчнi засоби (оливнi, на водянiй основi, пасти);
- бiтуми нафтовi.

Порядок проведення сертифiкацiї нафтопродуктiв передбачає:

- приймання, вхiдний контроль та реєстрацiю заявок, контроль комплектностi наданих супроводжувальних документiв;
- експертизу нормативно-технiчної докуметацiї;
- визначення акредитованої випробувальної лабораторiї або центру (далi-АВЛ/ВЦ) для проведення сертифiкацiйних випробувань;
- прийняття рiшення за заявкою;
- визначення схеми сертифiкацiї;
- пiдготовку рiшення щодо заявки;
- вiдбiр та iдентифiкацiю зразкiв продукцiї;
- оформлення актiв вiдбору та iдентифiкацiю зразкiв продукцiї;
- направлення вiдiбраних зразкiв на сертифiкацiйнi випробування в АВЛ/ВЦ по узгодженiй iз Заявником схемi;
- участь у сертифiкацiйних випробуваннях;
- аналiз протоколiв випробувань;
- аналiз одержаних результатiв та прийняття рiшення про видачу (або про вiдмову щодо видачi) сертифiкатiв вiдповiдностi або свiдоцтв про визнання;
- оформлення та видачу сертифiкату вiдповiдностi та занесення сертифiкованої продукцiї до Реєстру Державної системи сертифікації;
- визнання сертифiкатiв вiдповiдностi, якi пiдтверджують вiдповiднiсть iмпортної продукцiї вимогам чинних в Українi нормативних документiв i якi виданi на цю продукцiю за кордоном;
- видачу копiй сертифiкатiв вiдповiдностi та свiдоцтв про визнання;
- консультативно-методичну допомогу з питань сертифiкацiї iз оформленням письмової довiдки;
- технiчний нагляд.

Для сертифікації продукції в Державній системі сертифікації Заявник (включаючи іноземного) подає до органу з сертифікації Заявку на проведення сертифікації продукції.
Схема (модель) сертифікації заявленої продукції визначається органом із сертифікації.

Свідоцтво про визнання іноземного сертифікату видається лише при дотриманні наведених нижче умов:

- наявність двосторонньої угоди про взаємне визнання результатiв робiт iз сертифiкацiї з нацiональним органом iз сертифiкацiї тiєї країни, з якої походить продукцiя, що ввозиться в Україну;
- iноземний сертифiкат виданий в державнiй системi сертифiкацiї тiєї країни, з якої походить продукцiя, що ввозиться в Україну;
- продукцiя, що ввозиться в Україну, може бути iдентифiкована за супровiдною документацiєю (маркування, етикетка) як така, що виготовлена за мiждержавними або iншими нормативними документами, що є чинними в Українi;
- номенклатура всiх обов'язкових вимог до продукцiї i норми цих вимог повнiстю вiдповiдають номенклатурi обов'язкових вимог i нормам, чинним в Українi.
У разi невиконання хоча б однiєї з вищенаведених умов орган iз сертифiкацiї проводить сертифiкацiю продукцiї згiдно з вимогами Правил обов'язкової сертифiкацiї нафти та нафтопродуктiв.

 ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ

1. Сертифікація продукції, що випускається серійно за схемою: аналіз наданої документації (до 1 року)
-
Заявка на проведення сертифікації продукції
- Додаток до заявки на проведення сертифікації продукції, яка виготовляється серійно
- Опитувальна анкета з інформацією щодо виробництва продукції, що заявлена на сертифікацію
- Перелік документів, що додаються до заявки для проведення робіт з сертифікації продукції, що випускається серійно за схемою: аналіз наданої документації
2. Сертифікація продукції, що випускається серійно за схемою: з обстеженням виробництва (до 2 років)
- Заявка на проведення сертифікації продукції
- Додаток до заявки на проведення сертифікації продукції, яка виготовляється серійно
- Опитувальна анкета з інформацією щодо виробництва продукції, що заявлена на сертифікацію
- Перелік документів, що додаються до заявки для проведення робіт з сертифікації продукції, що випускається серійно за схемою: з обстеженням виробництва
3. Сертифікація продукції, що випускається серійно за схемою: з оцінкою системи управління якістю (до 3 років)
- Заявка на проведення сертифікації продукції
- Додаток до заявки на проведення сертифікації продукції, яка виготовляється серійно
- Опитувальна анкета з інформацією щодо виробництва продукції, що заявлена на сертифікацію
- Перелік документів, що додаються до заявки для проведення робіт з сертифікації продукції, що випускається серійно за схемою: з оцінкою системи управління якістю
4. Сертифікація партії продукції
- Заявка на проведення сертифікації продукції
- Додаток до заявки на проведення сертифікації партії продукції
- Перелік документів, що додаються до заявки для проведення робіт з сертифікації партії продукції

Консультації з питань сертифікації нафтопродуктів за тел. +38 (061) 220-01-67, або надсилайте заявку на e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Якщо Ви хочете заощадити свій час, збережіть на ПК зразки необхідних документів, заповніть всі поля і відправте попередню заявку на обробку фахівцям через форму "Відправити заявку".

Ви знаходитесь тут:ГоловнаПослугиПідтвердження відповідностіСертифікація нафтопродуктів

Використання матерiалу цього сайту
можливе тiльки з посиланням на джерело

Повідомлення та інформацію про факти корупційних дій та інших зловживань службовим становищем з боку працівників ДП «Запоріжжястандартметрологія» Ви можете надавати за тел. +38 061 233-05-64, +38 061 220-01-69


Розроблено у 2014